OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is een door de Minister en Tweede Kamer erkende belangenbehartiger van de Nederlandse Brandweer Vrijwilligers. Binnen Nederland zijn ruim 19.500 mannen en vrouwen actief als Brandweer Vrijwilliger. Zij staan dag en nacht, 365 dagen per jaar, klaar om waar nodig hulp te bieden. Het bestrijden van branden, maar ook het voorkomen daarvan, zijn daarbij hun belangrijkste taken. Daarnaast behoren ook de inzet na verkeersongevallen, duiken, het verlenen van hulp na bijvoorbeeld een storm, tot het takenpakket van de brandweervrijwilliger.

Men noemt ons ook wel de ‘vakbond voor de Brandweer Vrijwilligers’, maar het label ‘vakbond’ dekt niet onze lading. Buiten de rechtspositie ‘bemoeien’ wij ons namelijk ook met het brandweer vak. De inhoud dus. Of het nu gaat om uw vergoedingen, uw rechten, de bepakking van een tankautospuit, doctrines of verbindingsmiddelen: wij denken en praten mee. Dat doen we dagelijks in diverse landelijke en regionale overlegstructuren. We nemen deel aan landelijke projecten en hebben zitting in commissies en/of werkgroepen.

Wij staan voor innovatie en juichen veranderingen toe. We werken actief mee aan het veranderen van de brandweer in de tijd waarin we leven. Wij juichen de toepassingen van innovaties toe en zijn bereid onze visie en kennis daarin bij te dragen. De veiligheid van de Brandweer Vrijwilliger is daarin altijd ons uitgangspunt en dat maakt het soms lastig balanceren. Zeker in deze tijd waar bezuinigingen en een sluitende begroting belangrijker worden geacht dan de veiligheid van het eigen personeel. Dergelijke compromissen worden door ons nooit gesloten.

Gelukkig onderhouden we goede contacten met de Tweede Kamer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook is er een actieve uitwisseling van informatie met Kamerleden en worden wij door hen bevraagd wanneer er onderwerpen zijn die de brandweer aangaan.

In tegenstelling tot andere ‘belangen behartigers’ ontvangen we geen enkele euro aan subsidie of steun. Bestuursleden fungeren op pro-deo basis en stoppen wekelijks vele uren in hun bestuurswerk. Het merendeel is, of was, actief binnen de brandweer. Men weet dus waar men over praat. Het brandweer vak is voor ons geen ‘abstract’ iets, maar iets wat we zelf hebben ervaren en gevoeld in binnen- en buitenland. Leunstoel specialisten zijn er al genoeg.

Wij proberen u zoveel mogelijk deelgenoot te maken van al hetgeen we doen, welke zaken onze aandacht hebben en welke zaken we onder uw aandacht willen brengen. Houdt dus onze website in de gaten en volg ons op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws.