Opinie

De zorg en ondersteuning aan brandweermensen die trauma’s hebben opgelopen door hun werk schiet ernstig tekort. Zieke brandweermensen worden regelmatig aan hun lot overgelaten, blijkt […]
Een onderzoeksteam van de Universiteit Twente publiceerde 1 december 2023 het rapport ‘Lessen van twee vuurwerkrampen’, dat in opdracht van de Tweede Kamer is opgesteld. […]
,,Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt‘’, erkende voorzitter Van Merrienboer van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ), tevens burgemeester van Terneuzen. Een administratieve rekenfout van de VRZ […]
Bram van het QRT team Het trok meteen onze aandacht, de kop in de krant: “Als het echt misgaat, wordt Bram ingevlogen”. Ook de foto […]

Rechtspositie

Voor het behartigen van de belangen van brandweervrijwilligers op het terrein van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is de VBV aangesloten bij het Ambtenarencentrum en maakt namens haar leden afspraken met de werkgevers (de 25 veiligheidsregio’s) aan de landelijke en regionale overlegtafels.

Raadpleeg hier de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s.

Agenda

Hebt u vragen of wilt u iets melden over een bepaald onderwerp, ga dan naar de pagina Meldpunten >

twitter  facebook  linkedin

Van de Voorzitter

We schaffen het af want we hebben het bijna nooit gebruikt. We doen het weg want het komt bijna nooit voor. Dat zijn de argumenten die de laatste jaren in veiligheidsregio-land de boventoon hebben gevoerd. Als we het dan toch doen, dan het liefst vijfentwintig keer op een iets andere […]

Nieuws

Vind u ons werk belangrijk maar bent u nog geen lid? Meld u dan hier aan als betalend lid. Bent u ingeschreven maar is er de afgelopen weken geen automatische incasso geweest? neem dan alstublieft contact met ons op. Om ons werk te kunnen blijven doen zijn betalende leden, (onze enige bron van inkomsten) zeer belangrijk. Ook een eenmalige donatie is van harte welkom!

Onze leden

Het bestuur van de VBV nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering  op zaterdag 1 juli as. Tijdens deze ALV brengen we onze leden op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. Per email hebben al […]

Uitgelicht

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat met de brandweer voor een aantal flinke uitdagingen, zo valt te lezen in het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027. Dat plan, en het (ontwerp)Beleidsplan […]

Uit de Praktijk

– Update 16 juni 2023 – Eind mei vroegen we middels onderstaand bericht naar de mening over het idee om privévoertuigen van brandweervrijwilligers in Nederland […]
De veiligheid van hulpverleners wereldwijd verbeteren door te leren van incidenten. Die ambitie heeft Kurt Vollmacher, een zeer gewaardeerd en deskundig collega uit België. Kurt […]

Visie op Brandweerzorg

    Deze visie op brandweerzorg omschrijft wat de VBV beschouwt als goede brandweerzorg, wat de gemeenschap van de brandweer mag verwachten en wat de […]

Adverteren op onze website? webbeheer@brandweervrijwilligers.nl