aanbieding-petitie-vrijwilligers-gooi-en-vechtstreek[1]Vertrouwen van brandweervrijwilligers veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in het bestuur en management tot 0 punt gedaald.

Algemeen
De vrijwilligers van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voelen zich niet serieus genomen. Al verschillende keren hebben zij tevergeefs bij de veiligheidsregio aangegeven dat de huidige werkwijze van de veiligheidsregio er toe gaat leiden dat de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio er op achteruit gaat. En dat dit ten koste  gaat van de veiligheid van het brandweerpersoneel en de burgerij. Als ultieme poging toch gehoor bij het bestuur van de veiligheidsregio te vinden hebben zij een petitie opgesteld die op 12 februari 2014 aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is aangeboden. Foto: Ruud van Vliet overhandigd de petitie aan de voorzitter, dhr. Pieter Boertjes, burgemeester van Hilversum.

Vertrouwensbreuk
De VBV heeft op verzoek van haar leden medewerking verleend aan het verspreiden van de door de vrijwilligers opgestelde petitie. Uit vrees getroffen te worden door represaillemaatregelen hebben zij de VBV gevraagd om deze de petitie te overhandigen. De VBV concludeert hieruit dat er een ernstige vertrouwensbreuk is ontstaan tussen het bestuur, brandweermanagement en de brandweervrijwilligers. Inmiddels hebben al een flink aantal vrijwilligers aangegeven te willen stoppen wanneer de huidige situatie niet op korte termijn veranderd. De sterk dalende trend wordt daarmee nog eens versterkt.

Kwaliteit brandweerzorg
Uit de door de brandweervrijwilligers opgestelde petitie blijkt dat het flink mis is in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De vrijwilligers zijn van mening dat zij steeds weer voor voldongen feiten zijn gesteld. Het verontrust de vrijwilligers dat het brandweermanagement het brandweervak degradeert door het bezuinigen als doel te stellen in plaats zich de kwaliteit van de brandweerzorg aan te trekken. De veiligheidsregio is niet gevoelig voor signalen vanuit de werkvloer dat er onaanvaardbare risico’s genomen worden. De vrijwilligers vragen zich zelfs af of het brandweermanagement wel weet wat er op werkvloer leeft en waarom men deze risico’s niet eerst in kaart heeft gebracht middels een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Lokale binding
Lokale binding is uitermate belangrijk voor een vrijwillige brandweerpost. De vrijwilligers hebben geconstateerd dat de veiligheidsregio haar eigen belang boven dat van de gemeentes stelt. Daar waar gemeenteraden de brandweerzorg weer terug op het oorspronkelijke niveau willen brengen. Laat de veiligheidsregio dit niet toe omdat het een precedent werking zou hebben en wordt een 2e Tankautospuit neer gezet als een speeltje van de brandweervrijwilligers. De Veiligheidsregio gaat dan volledig voorbij aan het feit dat deze brandweerauto destijds niet voor niets door de gemeente is aangeschaft.

Volg hier de link naar de Petitie
Download hier de Petitie

Nieuwsberichten:
Veiligheidsregio Gooi weigert geld Blaricum voor tweede bluswagen (Gooi en Eemlander)
Zorgen over staat brandweer (WeesperNieuws)