Op grond van de recent aangekondigde doorontwikkeling van de brandweerzorg in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord is veel onrust ontstaan bij onze achterban.
Uit de vele reacties blijkt een grote behoefte aan onafhankelijk informatie over de (wettelijke) uitgangspunten voor de inrichting van de basisbrandweerzorg. 

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) staat haar leden bij in vraagstukken die brandweervrijwilligers direct raken. In dit geval gaat het om plannen waarin wordt voorzien in het sluiten van brandweerkazernes en het uitkleden van het takenpakket in 14 brandweerkazernes. Volgens de VBV hebben deze plannen een grote impact op de maatschappelijke behoefte aan snelle en adequate brandweerzorg in de 16 gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en de fysieke veiligheid van de burgers en brandweermensen. Het organiseren van voor brandweermensen onveilige inzetprocedures is volgens de VBV in strijd met goed werkgeverschap en staat daarmee haaks op de bedoeling van goede brandweerzorg. 

Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor onze achterban op woensdagavond 1 juni aanstaande om 19.30 uur in Wieringerwerf.
Tijdens deze bijeenkomst zal de VBV ingaan op de plannen, de wettelijke bepalingen voor brandweerzorg en uiteraard vragen beantwoorden.
Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmelding bijeenkomst toekomstplannen brandweerzorg in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Via dit formulier is het mogelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst op 1 juni as. om 19.30 uur in Wieringerwerf.

Naam*(Vereist)