PPMOIn het overleg over brandweerarbeidsvoorwaarden van 28 september 2015 hebben Brandweerkamer en vakcentrales in het LOBA afspraken gemaakt over het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR en het PPMO testprotocol. Ook is gesproken over herziening van het FLO-overgangsrecht en verlenging van de garantieregeling die daarbij hoort. (download en lees hier de gemaakte afspraken)

PPMO en stairmaster
De Arbeidsinspectie heeft enige maanden geleden het gebruik van de stairmaster stilgelegd. De stairmaster werd gebruikt in het PPMO. Het LOBA heeft 28 september ingestemd met een wijziging van het testprotocol PPMO, zodat de traplooptest met stairmaster per direct, dus vanaf nu, weer afgenomen kan worden. Een belangrijke aanpassing in het kader van de veiligheid is, dat het niet meer verboden is om de leuning beet te pakken als men in onbalans raakt. Daarnaast is afgesproken dat niet meer met een loodgordel, maar een loodharnas gewerkt gaat worden. Op basis van nader onderzoek  zullen  nog specificaties aangegeven worden, waar het loodharnas aan moet voldoen. Daar wordt later separaat over gecommuniceerd.

Bovenstaande afspraak kwam tot stand op aandringen van de VBV. Dit naar aanleiding van de vele reacties op ons meldpunt.
Mocht er bij de uitvoering van het vernieuwde protocol discussie ontstaan over de uitvoering van de traplooptest (handen aan de leuning) of dat er sprake is van ongevallen of gevaarlijke situaties, vragen wij onze leden om dit kenbaar te maken op ons PPMO meldpunt dat hier bereikbaar is.

Voor het vervolg hebben wij bij de betrokken partijen aangedrongen op een spoedige evaluatie van het gehele PPMO.