VAKVERENIGING

BRANDWEER VRIJWILLIGERS

Behartigt de belangen van de Brandweer Vrijwilligers, van het brandweervak, het vakmanschap en de beroepseer