De brief met onze zienswijze op de jaarstukken en de begroting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) heeft het nodige losgemaakt bij de betrokken partijen zo blijkt. In vergaderingen van de gemeenteraden van Gooise Meren en Wijdemeren werd onze brief en zienswijze regelmatig door raadsleden aangehaald. De portefeuillehouder en de directie van de VRGV werd gevraagd naar een reactie op onze brief. Dat is een goed begin.

Volgens de commandant brandweer  en de directeur bedrijfsvoering van de VRGV ‘staat er een hoop onzin in’, ‘gaan de vergelijkingen mank‘ en men beweert dat er ‘meer in de brief niet klopt’ waarmee wij ‘de gemeenteraden op het verkeerde been zetten’. De standaard tactiek, maar dit zijn serieuze beweringen van de verantwoordelijk functionarissen, vooral de bewering dat er iets van de inhoud niet klopt.  Je mag het natuurlijk altijd met onze zienswijze en standpunten oneens zijn, maar dat de inhoud van onze brief niet klopt is een beschuldiging die natuurlijk wel onderbouwd dient te worden. Al is het maar om twijfels weg te nemen. Niets meer, niets minder.

De herijking van de rol van vrijwilligers binnen de VRGV roept bij ons grote vraagtekens op. Gelukkig stellen ook steeds meer raadsleden zich de belangrijke vraag of het publieke geld dat bestemd is voor de bescherming van burgers en bedrijven efficiënt en doelmatig wordt besteed en met welk resultaat. Ze zien en horen wat er in hun kazernes gebeurt en onderkennen het belang van een onafhankelijk zienswijze door materiedeskundigen alvorens ze hun burgers extra laten ‘lappen’.  De VBV is altijd bereid om met alle partijen in gesprek te gaan en om een inhoudelijke toelichting te geven op haar standpunten.