Hoe beleven repressieve brandweermensen het brandweervak? Hoe kijken zij naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Deze week krijgen alle repressieve collega’s per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het belevingsonderzoek 2021. Doe jij ook mee?

Het belevingsonderzoek brengt in beeld hoe repressief brandweerpersoneel het brandweerwerk op een aantal thema’s ervaart. In 2017 is dit onderzoek voor het eerst gedaan, dit jaar wordt het onderzoek herhaald. Zo is het mogelijk om een vergelijking tussen 2017 en 2021 te maken en vast te stellen welke aspecten zijn toe- of afgenomen. Daarnaast zijn enkele vragen toegevoegd, om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

Voor een goed resultaat vind ook de VBV het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen.

Alle repressieve vrijwillige- en beroeps brandweercollega’s wordt gevraagd deel te nemen aan dit belevingsonderzoek. Als zoveel mogelijk mensen meedoen, krijgen we samen een goed beeld van de opvattingen en ervaringen op verschillende thema’s, zowel landelijk als regionaal. Jouw bijdrage is daarom erg belangrijk! Deelname aan het onderzoek gebeurt op basis van anonimiteit. De antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot degene die deze invullen.

De vragenlijst staat open van 1 november tot 15 december 2021. Na de analyse van de vragenlijst worden de resultaten geduid in een aantal focusgroepen met repressieve brandweermensen. In het voorjaar van 2022 worden er één landelijke en 25 regionale rapportages opgeleverd. De resultaten worden toegelicht tijdens een webinar.

Vragen?
Ben je repressief actief binnen de brandweer en heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met je eigen veiligheidsregio.

Wie is betrokken bij het belevingsonderzoek?

Het Veiligheidsberaad is de opdrachtgever van het onderzoek. Een stuurgroep is verantwoordelijk voor besluit over de inhoudelijke invulling van het onderzoek. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), FNV Overheid, CNV Overheid, de CMHF, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert het onderzoek uit.

Kijk voor meer info op www.ifv.nl/belevingsonderzoek.