Binnen de vuurbal van een BLEVE is de kans groot dat je er bent geweest, ook als brandweer met volledige bescherming (in principe 100% lethaal).
Maar dat geldt ook als je geraakt wordt door rondvliegende brokstukken van de gasfles, opslagtank, tankwagen of spoorketelwagon die BLEVE’de. En die stukken komen potentieel een stúk verder dan de vuurbal!

Houd daar dus altijd rekening mee bij het kiezen van een opstelplaats.

Keep it safe out there………