Half oktober kwamen de bestuursleden van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) samen met de Veiligheidsregio’s Brabant Noord, Midden en West-Brabant en Brabant Zuid-Oost in het Energiecentrum ‘De Volmolen’ in Waalre.

Doel van deze bijeenkomst was sparren over de zaken die momenteel belangrijk zijn in de brandweerwereld én visies en ideeën uitwisselen. Dat gebeurde dan ook volop en iedereen merkte en beaamde dat de visies van deze veiligheidsregio’s niet veel verschillen met die van de VBV.

Het eerste onderwerp van gesprek was ‘verzekeringen’. Er zijn schrijnende gevallen bekend. De VBV wil graag ‘aan de voorkant’ over dit onderwerp meepraten met de Veiligheidsregio’s. Vooral zelfstandigen zijn als brandweervrijwilliger vaak de dupe als er een ongeval gebeurt. Er is altijd veel discussie over het schadebedrag. De VBV vraagt zich af hoe dat verbeterd kan worden om te voorkomen dat zelfstandigen hun pieper inleveren. De VR’s antwoorden dat zij landelijk samen een expertisebureau op willen oprichten en dat dit dossier bijna naar de bonden gaat. In het kader van goed werkgeverschap willen ook zij dit goed regelen. De VR’s denken ook aan een constructie waarbij er geen verzekeraar meer tussen zit, maar dat de gezamenlijke veiligheidsregio’s de risico’s gaan dragen.

Bezuinigingen

Slagkracht was ook onderwerp van gesprek. De VBV ziet met lede ogen aan dat de slagkracht in het hele land vermindert. Het enige van belang lijkt nog wanneer de 1e TS ter plaatse is. Inmiddels zijn er al 160 TS’sen verdwenen, wegbezuinigd. Bij de laatste overstromingen in Limburg, België en Duitsland gingen korpsen massaal helpen met als gevolg dat er hele kazernes leeg waren. Wat als er iets gebeurd was op die plaatsen? De garantie op zorg was weg op dat moment. Deze situatie heeft zich in Brabant niet voor gedaan. De VR’s delen de zorg over de lange duur van de discussie en een sterk modelmatige aanpak zoals met gebiedsgerichte opkomsttijden en het dekkingsplan voor Nederland. In Brabant zitten we niet meer in een film van wegbezuinigen van TS-en en alleen maar sturen op de opkomsttijd van de eerste TS. Het gaat om allerlei risico’s die samenhangen én het gaat over de transitie in de brandweerzorg. De VBV stelt dat er veel te doen is over het onderwerp slagkracht, maar er nog steeds 25 regio’s zijn die elk andere inzichten hebben. Dat moet een gezamenlijk inzicht worden. Als er een minimale slagkracht in de eigen regio is, is er een landelijk tekort bij natuurbranden, overstromingen en dergelijke.

Tekort aan Vrijwilligers

Vrijwilligers, waarom zijn die er te weinig? Omdat de opleiding te lang duurt, er te vaak nieuwe regels bijkomen en er vanuit de VR’s te weinig aandacht voor is. Er zijn regio’s waar een beleidsmedewerker het Vrijwilligersbeleid ‘erbij’ doet. Er wordt empathie gemist en ook de huidige krapte op de woningmarkt speelt blijkbaar een rol. Als jongeren geen huis kunnen vinden in hun woonplaats, is naar een andere gemeente gaan de enige optie. Marcel verloor hierdoor al vier Vrijwilligers. Hoe sluiten we dan aan bij het perspectief van de Vrijwilliger? Iedereen is het erover eens dat het vinden én binden van Vrijwilligers een belangrijk speerpunt is voor de komende jaren. De relatie met de werkgever van de Vrijwilliger is belangrijk. Flexibiliteit aanbrengen in brandweertaken kan ook een oplossing bieden. Een Vrijwilliger kan al taken uitvoeren voordat de hele opleiding doorlopen is. Dat verhoogt de betrokkenheid.

Samenwerking

De VBV wil graag – samen met de top – aan de voorkant meepraten en meedenken over de issues die spelen of gaan spelen. Belangrijk daarbij is dat we elkaar over en weer goed informeren. Ook de VR’s vinden vaker overleg een goed idee. Praten met elkaar betekent niet dat we het altijd eens moeten zijn. Maar luisteren naar elkaars visie en mening maakt al een groot verschil.