brandbestrijdingseenheid

27 November 2008.
Dit is een publicatie van de regio Rotterdam Rijnmond.

Een aanzet om te komen tot een regionale procudure voor de inzet van eenheden volgens het systeem ‘Bravo Romeo’. Een geweldig concept dat volledig recht doet aan de beleidsvisie ‘Vrijwilligheid als kans’.