ebus-mobiel

Drie tunnels op de luchthaven Schiphol worden gereviseerd. De tunnels zijn onderdeel van het STER-net, het openbaarvervoernet rondom Schiphol. Tegelijkertijd hebben Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Stadsregio Amsterdam (SRA) de wens om het STER-net met elektrische bussen te bedienen. In opdracht van AAS en SRA heeft het lectoraat Transportveiligheid van het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. Ook is een vergelijking gemaakt tussen elektrische bussen en dieselbussen.

Download rapport Brandveiligheid van elektrische bussen.

Brandveiligheid van elektrische bussen

Vragen?
Heeft u vragen voor de opdrachtgevers van het rapport? Neem dan contact op met Etienne van der Horst, Stadsregio Amsterdam, e-mail e.vanderhorst@stadsregioamsterdam.nl.