brandweer_algemeen-1_334De burgemeester van Marum (Groningen) vindt op de regionale radio dat de normen niet goed zijn en de burgemeester van Bedum klaagt in de krant dat de brandweer 3x zo duur is geworden.  Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie leert dat in Groningen in slechts 39 procent van de gevallen aan de norm voor aanrijtijden wordt voldaan. Relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 67 procent. Een van de oorzaken is, bijvoorbeeld in de gemeente Loppersum, de grote afstand van kazerne tot plek des onheils. Het percentage wordt daarom ‘realistisch’ genoemd, een gegeven dat gemeenteraden knarsetandend accepteren.

Dat is wel wonderlijk, omdat onder leiding van de politiek het aantal kazernes in Groningen in de afgelopen decennia zwaar gereduceerd is. Zo waren er in het oostelijk deel van Groningen, de huidige gemeente Oldambt, ooit 7 kazernes en nu nog maar 4. In andere gebieden in de provincie hetzelfde beeld.

De normen waar nu tegen geageerd wordt zijn er al heel lang, maar de minister heeft ze pas in 2010 opgenomen in de landelijke regelgeving. Het sluiten van de kazernes in Groningen was indertijd pure kostenbesparing, de “smoes” was dat er geen vrijwilligers beschikbaar waren. Er is in die tijd maar weinig moeite gedaan om voldoende mensen te interesseren voor het brandweerwerk.

Dat de brandweerzorg zo duur is geworden komt door het zwaar optuigen van de top: crisismanagement, juristen en bestuurlijke drukte maken de brandweerzorg duur, en een deel van die kosten was tot het ontstaan van de veiligheidsregio in 2014 verborgen in de gemeentelijke begroting. Ter oriëntatie: een brandweerpost met één tankautospuit en volledige bemanning, dus zeg maar ongeveer 15 vrijwilligers, kost ongeveer €50.000 per jaar. Dat is op een begroting van €38.000.000 natuurlijk niet echt veel.

Het uiteindelijke resultaat is: minder rood op straat (naar analogie van “minder onderwijzers voor de klas, minder blauw op straat, minder handen aan het bed” etc. etc.). Voor de betrokken burgers die nu nog als vrijwilliger bij de brandweer zijn is dit extra wrang: zij krijgen het stempel “te laat” opgedrukt. De politiek en het bestuur oogsten wat zij zelf gezaaid hebben, jammer dat men daar niet wat bewuster en eerlijker  over communiceert. Overigens heeft Nine Kooiman van de SP hier Kamervragen over gesteld. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van de minister.

Wordt vervolgd!