MarcelbrandweermanDe brandweer organisatie in Nederland kent veel verschijningsvormen. Van volledig beroeps met 24 uur kazernebezetting tot volledig vrijwillig met vrije instroom bij alarmering. Daar tussen zitten verschillende vormen met meer of minder beroepsbezetting.

Voor de burger in Nederland is dat verschil nauwelijks zichtbaar. Zo heb ik vaak mensen in mijn dorp gesproken die al jaren vlakbij de kazerne wonen en vol verbazing ontdekken dat er geen mensen op die kazerne zijn.

Hoe is het dan mogelijk dat de brandweer altijd zo snel, vakkundig en doeltreffend is?

Die uitstraling van dezelfde organisatie in het hele land met een prachtige reputatie van hulpvaardigheid en vakmanschap is iets waar wij trots op zijn en dus moeten koesteren.

In de organisatie loopt ook van alles door elkaar. Vrijwilligers doen ook 24 uurs beroepsdiensten bij tekorten op kazernes in steden en veel beroepsbrandweermannen zijn vaak als vrijwilliger begonnen en blijven dat.

Zo is er onderling respect voor elkaar en versterken beide groepen elkaar door het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit is volgens de VBV een groot goed waar we met elkaar heel zuinig op moeten zijn.

In het afgelopen jaar zijn de beroepscollega’s in gesprek met de werkgever over het FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) overgangsrecht niet tot een akkoord gekomen. Hierdoor is recent een arbeidsconflict ontstaan en ziet het er naar uit dat er acties gevoerd gaan worden.

Voor de buitenwereld zal het er dus uitzien dat “De Brandweer” actie voert.

Zij zien immers geen verschil.

De vakbonden van beroepspersoneel hebben de VBV opgeroepen solidair te zijn. Zij vrezen dat de werkgever vrijwilligers zal gaan inzetten om acties van beroepscollega’s te doorbreken.

Hoewel geen partij  in dit conflict en overtuigd dat Brandweer Vrijwilligers niet “op de barricade” willen, is het toch nodig om een statement te maken.

Het doorbreken van acties door Brandweer Vrijwilligers zal de verhoudingen binnen de brandweer in Nederland voor langere tijd ernstig onder druk zetten. Wij denken dat de organisatie daarmee grote schade op zal lopen. Wij hebben dus allemaal veel te verliezen.

Juist daarom zijn wij solidair met onze beroeps collega’s en hebben wij onze leden opgeroepen geen werk te doen dat door acties van collega’s is stil gelegd.

Tenslotte hebben wij in brieven aan het Veiligheidsberaad (burgemeesters), RBC (Raad van Brandweercommandanten) en de vakbonden een oproep gedaan om toch in constructief overleg te komen tot een doorbraak van de ontstane impasse. Deze brieven zullen wij maandag 27 juni op onze website plaatsen.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat wij onze prachtige reputatie behouden en dat de onderlinge verhoudingen niet verzuren.

 

Marcel Dokter.