brandweerman-in-problemen-(update2)[1]Het ademluchttoestel is voor brandweerlieden van levensbelang. Het wordt gebruikt om veilige ademlucht te verschaffen in een omgeving waar hitte, rook of schadelijke gassen etc. aanwezig zijn. Tijdens de bestrijding van een grote brand in een parkeergarage in de Brueghelstraat in Den Haag, zaterdag 16 augustus jongstleden, heeft zich een incident voorgedaan met een ademluchttoestel.

Brandweerman in problemen
Om onduidelijke redenen kwam een brandweerman tijdens de bestrijding van de brand in acute ademnood. De website “Regio 15” bracht het nieuws, inclusief videobeelden van het moment dat de onfortuinlijke brandweerman zichzelf ternauwernood in veiligheid kon brengen. “Het is een ‘geluk bij een ongeluk’ dat de brandweerman redelijk dicht bij de uitgang stond op het moment dat het misging. De bewuste brandweerman heeft (mede daardoor) geen verwondingen aan het incident overgehouden” zo luidt het commentaar op de website. Volgens de berichten is het de derde keer in korte tijd dat de Veiligheidsregio Haaglanden problemen heeft met de nieuwe apparatuur.

Het Algemeen Dagblad citeerde vandaag een functionaris van de veiligheidsregio Haaglanden. Deze verklaarde dat na het eerste incident de veiligheidsregio met de leverancier in gesprek is gegaan en deze het probleem serieus heeft opgepakt. Het systeem is zowel bij de fabrikant als binnen de Veiligheidsregio Haaglanden uitgebreid getest. ‘Maar toch niet veilig blijkt te zijn’, aldus de functionaris. Dit geeft zeer veel onrust onder de gebruikers van dit type ademluchttoestel in de veiligheidsregio Haaglanden en de rest van het land.

Zoals vermeld bij de inleiding, is het van levensbelang dat brandweerlieden volledig kunnen vertrouwen op hun ademluchtapparatuur bij het verrichten van hun werkzaamheden. Vandaar dat de VBV vandaag zowel de veiligheidsregio Haaglanden, als ook de leverancier heeft verzocht om zo spoedig mogelijk hun bevindingen en maatregelen kenbaar te maken. Deze hebben beide vandaag gereageerd op ons verzoek.

Reactie van de veiligheidsregio Haaglanden
Van de veiligheidsregio Haaglanden ontvingen wij de volgende reactie:

“Aan het begin van dit jaar hebben wij, uiteraard na een gedegen Europese aanbesteding, onze helmen en ademluchttoestellen en –flessen vervangen. De keuze is daarbij gevallen op het merk Draeger. Ook is gekozen voor de uitvoering van ademluchtflessen met de zogeheten snelkoppeling. Deze koppeling maakt een einde aan de omslachtige wijze van het wisselen van ademluchtflessen met schroefkoppelingen. De aangeschafte koppeling voldoet overigens aan alle daaraan te stellen eisen, ook die ten aanzien van breeksterkte.

De afgelopen maanden is het bij oefeningen echter twee keer voorgekomen dat bij een val van een collega op het toestel de bedoelde snelkoppeling afbrak, waardoor uiteraard de luchtvoorziening onderbroken werd. In beide gevallen gebeurde dat in een relatief veilige omgeving, zodat niet direct gevaar optrad. Daarop hebben wij direct contact gezocht met de leverancier om dit aan de orde te stellen. Dat heeft de leverancier aanleiding gegeven om reeds op 17 juli jl. te starten met het vervangen van het oude type snelkoppeling door een gemodificeerd (lees: doorontwikkeld) type teneinde herhaling te voorkomen.

Afgelopen zaterdag is bij een grote brand in een parkeergarage onder portiekwoningen opnieuw een dergelijke (oud model) afsluiter afgebroken (waarschijnlijk na hard stoten van een toestel/fles tegen een muur). Gelukkig bevond betreffende collega zich niet ver in de onveilige omgeving, zodat hij zelfstandig en ongedeerd maar uiteraard wel hevig geschrokken, naar buiten kon komen. 

Hierop is direct op zondag de leverancier bij ons ontboden om te overleggen over vervolgstappen. Deze bestaan eruit dat alle bij ons in omloop zijnde snelkoppelingen per direct zullen worden vervangen door nieuwe exemplaren. De eerste batch is gisteren reeds vervangen en op alle eerste-lijns-eenheden is nu de nieuwe snelkoppeling op de flessen aanwezig. Vandaag vernemen wij van de leverancier op welke termijn zij in staat zal zijn ook de overige flessen van de nieuwe snelkoppeling te voorzien. De leverancier is zich er zeer van doordrongen dat deze zaak raakt aan het imago en werkt snel, positief en meedenkend mee.”

Reactie van de leverancier:
Ook de leverancier heeft snel gereageerd middels een schriftelijke mededeling die vandaag in alle veiligheidsregio’s is verspreid. Lees deze mededeling hier.

Reactie VBV
De VBV is blij dat de veiligheidsregio Haaglanden dit veiligheidsprobleem voortvarend heeft opgepakt. Maar we zijn ook geschrokken en bezorgd over het feit dat ondanks genomen maatregelen, het incident van zaterdag jl. tijdens de operationele inzet toch heeft kunnen gebeuren. De VBV gaat ervan uit dat de veiligheidsregio Haaglanden de andere veiligheidsregio’s heeft geïnformeerd over de incidenten met de ‘Quick Connect’ cilinderaansluiting. Toch is de VBV verbaasd dat andere regio’s die dit systeem in gebruik hebben, niet of nauwelijks hebben gereageerd, althans wij hebben hier geen signalen van ontvangen.

Het is in de praktijk niet ongewoon dat onder omstandigheden waar het zicht nihil is (zware rook), men met het toestel tegen muren, deurposten en andere obstakels stoot. Struikelen of een val zijn bovendien ook niet uitgesloten. De VBV is derhalve van mening dat deze apparatuur hierop getest dient te zijn. Daarom blijft de vraag bestaan of de apparatuur wel is onderworpen aan deze vorm van belasting en welke resultaten deze testen hebben opgeleverd. Dit geldt ook voor de modificering die nu is toegepast. Immers; het brandweerpersoneel begeeft zich met deze ademluchtapparatuur in een risicovolle omgeving en moet voor de volle 100% kunnen vertrouwen op deze apparatuur.

Gezien het feit dat voor de derde keer in korte tijd dezelfde problemen zich voordoen en wij veiligheid boven ‘gemak’ stellen, is de VBV de mening toegedaan dat door het gebruik van de ‘Quick Connect’ cilinderaansluiting de veiligheid van het brandweerpersoneel op dit moment onvoldoende is gewaarborgd. Dit is iets wat de VBV uiterst serieus neemt. Door Dräger zijn sinds 2008 meer dan 20.000 ‘Quick Connect’ cilinderaansluitingen afgeleverd. Na deze incidenten is actie nodig want twijfel is een slechte raadgever, daarom roept de VBV alle gebruikers en de leverancier op om samen te beoordelen of dit systeem voldoet aan gebruikseisen uit de praktijk. Vallen en stoten maken – wat ons betreft – los van de NEN-EN 137 norm, ook onderdeel uit van deze eisen. Vervolgens verwachten we van de veiligheidsregio’s dat deze passende maatregelen nemen die de veiligheid van het brandweerpersoneel waarborgen.