Op 27 mei heeft de Tweede Kamer met haar vaste commissie Justitie en Veiligheid een commissiedebat gevoerd met de Minister van Justitie en Veiligheid. Belangrijkste onderwerp van het debat, taakdifferentiatie bij de Brandweer.

De uitkomst van dit debat mag bijzonder worden genoemd. Kamerbreed werd het voorstel met de denkrichting zoals deze nu is geformuleerd afgewezen. De Minister is gevraagd opnieuw na te gaan of het huidige stelsel van Vrijwillige Brandweer in stand kan blijven.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft zich de afgelopen drie jaar vastgebeten in dit onderwerp en is dankbaar dat de Tweede Kamer zich zo vierkant tegen taakdifferentiatie heeft uitgesproken.

In het begin van de discussie vroegen wij tevergeefs om te mogen meedenken. Zoeken naar een oplossing voor een juridisch probleem. Het verschil tussen Beroeps en Vrijwillige brandweermensen was te klein. Daardoor was het verschil in beloning in strijd met het gelijkheidsbeginsel van het Europees recht. Om het verschil groter te maken werd een verschil in door brandweermensen uit te voeren taken bedacht. Straks kunnen én doen Beroeps meer dan Vrijwilligers.

Het plan kende een aantal bouwstenen. Als alle bouwstenen worden ingevoerd is het verschil groot genoeg om een verschil in beloning te rechtvaardigen aldus de denkrichting.

Wij vinden dat voor de oplossing van het veronderstelde juridische probleem het verschil moet worden gezocht in de manier waarop wij de brandweer activiteiten gaan doen. Simpel gezegd; de Beroeps vanuit de kazerne en de Vrijwilliger vanuit de privé situatie gealarmeerd door haar of zijn pieper.

Dat vinden wij om twee belangrijke redenen:

  • Alle mensen in Nederland hebben recht op gelijkwaardige brandweer-hulpverlening op het moment dat zij om hulp vragen
  • De brandweer is niet gebaat bij eerste – en tweederangs brandweermensen.

Verder hebben wij politieke partijen in Den Haag gevraagd om aan te dringen op een Europese oplossing van het juridische probleem. Samen met negen andere landen die in Europa dezelfde lobby voeren. Halverwege het proces zijn wij onder druk van de Tweede Kamer alsnog toegelaten tot de denktank. Helaas heeft onze inbreng daar weinig verandering in de denkrichting met vooral taakdifferentiatie opgeleverd.

Gelukkig kwam er wetenschappelijke hulp van juristen van de Universiteit van Leiden.
In het dagblad Trouw verscheen een artikel van de heren Boogerd en Cuyvers waarin zij betoogden dat Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland niet in strijd hoeft te zijn met het gelijkheidsbeginsel van het Europees recht.

Nu de Tweede Kamer heeft gesproken zullen wij ons opnieuw richten tot de Minister van Justitie en Veiligheid en hem vragen om mee te mogen denken. Zoeken naar een oplossing waarbij het mooie Brandweer Vrijwilligerswerk op een volwaardige manier kan blijven bestaan. Dit op een manier waarbij alle inwoners van Nederland kunnen blijven rekenen op een gelijkwaardig niveau van hulpverlening van een kwalitatief hoog niveau.

Voor ruim 6000 van de 19.000 mensen die het Brandweer Vrijwilligerswerk vol overtuiging en passie doen is de VBV de verbindende factor tussen hun stem en de ontwikkelingen in de veiligheidsregio’s. Wij rekenen erop dat de Minister het aan hen wil vragen. Ga alstublieft in gesprek met de mensen die het werk doen en niet alleen met beleidsambtenaren en commandanten/directeuren van de veiligheidsregio.

Ondertussen vragen wij aan de Brandweer Vrijwilligers die nog geen lid zijn van de VBV, sluit je aan. Gekazerneerd, geconsigneerd of vrije instroom? Kom erbij, want lid worden helpt echt!

Marcel Dokter