MarcelbrandweermanDe VBV in actie

Afgelopen donderdag 10 november was er een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie met de Minister van dit departement, de heer Van der Steur. In dit overleg stond de brandweer op de agenda en dan met name het onderwerp Uitruk op Maat.

De Minister had ter voorbereiding op dit overleg een Technische Briefing over dit onderwerp georganiseerd. Daarvoor was de VBV helaas niet uitgenodigd. Daarom hebben wij er voor gekozen om de leden van de Tweede Kamer die zich met dit onderwerp bezig houden zelf te informeren over onze standpunten over brandweerzorg en Uitruk op Maat.

Daarna zijn wij door een aantal van die Kamerleden uitgenodigd om onze standpunten te verduidelijken in een persoonlijk gesprek. Omdat wij hoorden dat tijdens de Technische Briefing ook nog werd gesuggereerd dat de VBV betrokken is bij het onderzoek van een aantal regio’s naar dit onderwerp, hebben wij besloten om nog eens duidelijk te maken dat wij hierbij niet betrokken zijn en dit in de huidige vorm ook niet willen zijn vanwege het ontbreken van een duidelijk en eenduidig fundament onder het onderzoek. Daarom is het volgens de VBV onmogelijk om tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat te komen.

Zo ontstaat een op drijfzand gebaseerd luchtkasteel en daar willen wij absoluut geen medewerking aan verlenen. Dat past niet bij een onderwerp over veiligheid. Wij hebben in de gesprekken met de Kamerleden de belangen van de (vrijwillige) brandweermensen verdedigd. Wij vinden het onveilig om met twee man in een bestelbus met weinig water naar een brandend woonhuis te rijden en daar te starten met het brandweerwerk terwijl de Tankautospuit met aanvulling pas vijf tot tien minuten later ter plaatse komt.

Hoewel de onderzoekers betogen dat de veiligheid is geborgd hebben wij laten zien dat dit in de praktijk echt anders is. Wij vinden dat zo een uitrukprocedure feitelijk het onveilig organiseren van ons risicovolle werk betekent. Alle mooie volzinnen ten spijt is dat het gevolg van Uitruk op Maat. In het onderzoekskader wordt gesproken over dit soort uitrukvoorstellen bij kleinere incidenten maar het wordt in de praktijk in een aantal regio’s ook gebruikt bij woningbranden en zelfs bij uitrukken naar verzorgingstehuizen komt het voor dat de SIV met twee man als eerste voor de deur staat. Behalve dat wij dit onveilig vinden is het ook in strijd met de wettelijke bepalingen.

Tijdens het Algemeen Overleg hebben wij gemerkt dat bijna alle politieke partijen onze zorgen heel serieus nemen en de Minister hebben gevraagd om hier helderheid over te verschaffen. Uiteraard is de VBV bereid om mee te denken naar oplossingen voor dit vraagstuk. Wij zijn voor vernieuwing en verfijning van het aanbod van de brandweer dienstverlening aan onze samenleving. Voorwaarde is dan wel dat hierbij de veiligheid voor de burger en alle brandweermensen voorop staat. Bij de gekozen oplossingen van Uitruk Op Maat is dat volgens ons absoluut niet zo! Daarom kwam de VBV in actie en dat zullen wij blijven doen. Daar kunt u op rekenen.

Marcel Dokter.

Download en lees hier onze ingebrachte standpunten: