Op maandag 26 maart werd in een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel overhandigd aan de Minister van Justitie & Veiligheid, de heer Grapperhaus.

De VBV heeft in de afgelopen twee jaar meegewerkt aan het organiseren van dit onderzoek. Zo wordt eindelijk in een officieel landelijk onderzoek de stem van de basis brandweerman/vrouw gevraagd en gehoord. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet verrassend maar vragen wel om directe actie.

Voor ons is dit niet het eind van het verhaal want het gaat er nu om dat er concrete zaken worden aangepast en veranderd om de toekomst van de Brandweer Vrijwilliger bestendig te maken. Dat betekent volgens de VBV dat er meer ruimte moet komen op de lokale kazernes om zelf zaken te kunnen regelen en beslissen. Verder lijkt er behoefte aan één landelijk beleid als het gaat om voertuigbezetting en te stoppen met 25 verschillende experimenten.

De trots op het vak is wat brandweermensen verbindt en daar ligt de kans om met elkaar te zoeken naar verbetering en zo ook de veel te grote afstand tussen werkvloer en management te verkleinen. De VBV wil daar in de komende periode haar bijdrage aan leveren en heeft inmiddels voorstellen gedaan hoe dit zou kunnen worden bereikt.

Deze week is op de Vliegbasis Twente het prachtige evenement van de ERIC 2018. Op woensdag 18 april en donderdag 19 april kunt u hier gratis terecht om een indruk te krijgen over alles op het gebied van Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisis beheersing.

Wij zijn daar als standhouder aanwezig en willen met onze achterban in gesprek. Graag horen wij van u hoe wij uw mening nog beter kunnen verwoorden en wat volgens u belangrijk is in de komende periode.

Ook willen wij in gesprek over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Wij pleiten voor een verschil tussen echte vrijwilligheid bij de brandweer op basis van het vrije instroom principe. Kazernes met iets grotere groepen vrijwilligers om zo de paraatheid te kunnen garanderen in plaats van ingewikkelde beschikbaarheidssystemen. Alle andere vormen van paraatheid worden dan werk bij de brandweer. Daarvoor wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten met de veiligheidsregio. Dat vrijwilligers dat willen doen daar zijn wij niet op tegen maar het is iets anders dan vrijwilligheid bij de brandweer.

Ook voor oud brandweermensen willen wij hier een oproep doen. Kom alsjeblieft naar ERIC 2018 voor de Reünie.  In een brandweeromgeving van de jaren 80 kunt u oude herinneringen ophalen en ook kennis maken met de brandweer van nu. Samen met Brandweer Nederland werkt de VBV samen aan dit onderdeel om in contact te komen met Oud brandweermensen. We willen ze ook helpen om deze groep te wijzen op de mogelijkheden van opvang als het brandweerwerk in gedachten terugkomt op een vervelende manier. Als het toch nog even te veel is. Juist voor die vrijwilligers willen wij er zijn.

Dat is hoe de VBV voor u werkt. Daar kunt u zoals altijd op rekenen. Wij rekenen woensdag en donderdag op uw komst. We zien elkaar op de ERIC 2018.

Marcel Dokter