“De Veiligheidsregio heeft meer weg van een luchtballon: groot, log en onbestuurbaar.”

Bezuinigingen op de brandweer en onenigheid in de top over de koers. Dat zit brandweermensen dwars en uiten dat desgevraagd in de NRC en het Brabants Dagblad. Twee Brandweer Vrijwilligers laten hun licht schijnen over ontwikkelingen bij de brandweer. Beide beschouwingen spreken voor zich en sluiten naadloos aan bij de resultaten uit het recente belevingsonderzoek: de kloof die wordt ervaren door de werkvloer met het management en twijfel over de juiste besteding van de beschikbare middelen. Dat vraagt om een directe aanpak met concrete maatregelen.

Brandweer Vrijwilliger Gerard Bouwmeester legt in de NRC terecht de link naar de troonrede in 2008 waar Koningin Beatrix sprak; “De regering zet zich onverminderd in voor een grotere rol van vrijwilligers bij brandweer en politie.” Helaas kwam daar weinig van terecht. Onze ‘Visie op Vrijwilligheid’ belandde op veel plekken in een diepe la. ‘Who cares?’

Maar met het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, komt daar wellicht verandering in en krijgt het kabinet – lees de Minister – de komende tijd volop kansen om zijn beloftes alsnog waar te maken. Minister Grapperhaus schreef immers aan de Tweede Kamer dat hij grote waarde hecht aan de inzet van vrijwilligers bij de brandweer.

Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord een meerjarenprogramma ter ondersteuning van deze inzet opgenomen. Dit programma wordt in samenspraak en in cofinanciering met de veiligheidsregio’s ontwikkeld, aldus de Minister. Dat moet de Vrijwilligers ‘vertrouwen in de toekomst’ geven.

In de kabinetsvisie op het behoud van de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers uit 2007, was de ambtsvoorganger van Minister Grapperhaus van mening dat de beste ideeën van de mensen komen die dagelijks met brandweerpersoneel te maken hebben. Wij kunnen dat ronduit beamen en zijn vast voornemens deze ideeën ook te gaan ophalen.

Wordt vervolgd.