De week van het commissiedebat

Op dinsdag 4 juni was in Den Haag het commissiedebat van de vaste Commissie Justitie en Veiligheid met demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius over Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing. Vanwege de kabinetsformatie was dit debat al diverse keren uitgesteld, maar nu was het zover. Van 18.00 uur tot 21.00 uur spraken de leden van de commissie met de minister onder meer over actuele zaken bij de brandweer in ons land (kijk hier het debat terug).

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) stuurt in de aanloop naar het Commissiedebat steeds een “position paper” naar alle fracties van de Tweede Kamer. Daarin vragen wij aandacht voor de zaken die voor de brandweermensen, die het werk met de rode auto’s moeten doen, belangrijk zijn.

De brandweer is in ons land eigenlijk gemeentelijk georganiseerd en vervolgens is het beheer in vijfentwintig veiligheidsregio’s belegd. Zij kunnen ieder hun eigen koers varen en zo worden belangrijke zaken bijna niet meer op één manier afgesproken en uitgevoerd. Hierdoor zijn onwenselijke verschillen ontstaan en blijft het naleven van landelijke afspraken vaak uit. Daarvoor vraagt de VBV steeds opnieuw aandacht in Den Haag. Want uiteindelijk is de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het systeem van de brandweer in ons land.

Afgelopen dinsdagavond werd heel duidelijk dat bijna alle politieke partijen vinden dat de minister meer de regie moet voeren over de zaken die nu niet worden opgepakt of te verschillend door vijfentwintig veiligheidsregio’s worden afgesproken. Een belangrijk onderwerp hierbij was het komen tot een landelijke regeling voor beroepsziekten in het algemeen en PTSS in het bijzonder. De minister is door alle aanwezige Kamerleden opgeroepen om hiervoor echt de regie te voeren en snel tot één landelijke afspraak te komen. Voor wat betreft het Preventief Periodiek Medisch Onderzoek (PPMO) kon de minister desgevraagd melden dat er wordt gewerkt aan een meer gedifferentieerde keuringssystematiek.

Verder werd stevig stelling genomen tegen de opslag van vuurwerk in woonwijken, slagkracht van de brandweer en meer aandacht voor het aantrekken van meer vrouwelijke vrijwilligers bij de brandweer en natuurbrandbestrijding. Ook hierbij werd om meer landelijke regie gevraagd en kwam zelfs de term landelijke brandweer voorbij.

In de pauze van het commissiedebat hebben bestuursleden van de VBV gesprekken gevoerd met de aanwezig leden van de Tweede Kamer. Wij hebben geprobeerd om op die manier de stem van de brandweermensen in ons land in Den Haag te laten horen. Wij bedanken de leden van de Tweede Kamer voor hun luisterend oor en voor het belang dat zij hechten aan de brandweer in het algemeen en de Vrijwilligers in het bijzonder.

Omdat dit waarschijnlijk de laatste keer was dat minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius sprak over het onderwerp brandweer, hebben wij haar in een persoonlijk bericht na afloop van het Commissiedebat bedankt voor haar inzet voor de mensen van de brandweer in ons land. Eerst deed zij dit als lid van de Tweede Kamer en sinds 10 januari 2022 als minister van Justitie en Veiligheid.

Wij zijn benieuwd naar de opvolging van de toezeggingen en zullen onze leden op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen. Ondertussen zullen wij aandacht blijven vragen voor de belangen van de Vrijwilligers, de slagkracht en de veiligheid voor het werken bij de brandweer.

Daar kunnen onze leden op rekenen, nu en in de toekomst.

Marcel Dokter,

Voorzitter.