Een opgeblazen traditie

De ene keer zijn het stoeptegels, de andere keer bierflessen, maar ook molotovcocktails, cobra’s en kraaipoten horen tot het assortiment ‘strooigoed’ dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling om de oren krijgen, dan wel het werk onmogelijk maken. Sommige gevallen kunnen de vergelijking met het plegen van een aanslag doorstaan, in een gebied dat kan worden omschreven als een slagveld. Alleen wordt het gedurende de ‘feestelijke’ jaarwisseling om diplomatieke redenen niet zo gekwalificeerd.

Om met elkaar te bezien welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor een betere, feestelijkere  jaarwisseling heeft de VBV in maart 2019 deelgenomen aan een dialoogsessie met de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en burgemeesters,  politie, Openbaar Ministerie en andere maatschappelijke organisaties. Ook hebben we in mei 2019 samen met de politie en andere organisaties middels een paginagrote advertentie een duidelijk signaal afgegeven aan de politiek. Maar de praktijk blijkt weerbarstig;

Schandalig en onaanvaardbaar 
De voorlopige wapenfeiten van deze jaarwisseling laten helaas weer een buitengewoon triest beeld zien. In de aanloop worden al grote partijen zwaar illegaal (klasse 1.3!!) vuurwerk in beslag genomen en raken voor de kerst al mensen zwaargewond bij het afsteken van mortiergranaten (!!), alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dit met enorme risico’s voor collega’s bij de bestrijding van bv branden. Je zal maar geconfronteerd worden met een doos met ‘Cobra 6 knallers’ onder een bed bij een “simpele” slaapkamerbrand. Op oudejaarsdag wordt met kraaienpoten voorkomen dat een brandweerwagen kan uitrukken en wordt zelfs een rouwstoet bekogeld met vuurwerk.

De schade als gevolg van vernielingen en branden bedraag naar schatting zo’n 15 miljoen euro, maar zal nog verder oplopen want dit is alleen hetgeen geclaimd is bij de verzekeraars en dus schade aan gemeentelijke eigendommen en OV bedrijven zijn nog niet meegenomen. Het meest trieste dieptepunt betreft een door vuurwerk veroorzaakte brand in Arnhem waarbij een man (39) en zijn zoontje (4) om het leven kwamen. Vergeleken met dit drama zijn het aantal gewonden (1300) als gevolg van vuurwerk maar bijzaak. Uiteindelijk is ieder slachtoffer er één teveel en is elke vorm van vandalisme en agressie schandalig en onaanvaardbaar.

Eindeloze discussies
Onacceptabel vinden we ook het voeren van eindeloze discussies zonder echte oplossingen. Die duren ondertussen al meer dan tien jaar. Want ook de jaarwisselingen van 2009/2010  en 2010/2011 waren bijvoorbeeld al ’topjaren’ als het gaat om ellende zoals branden, schade, agressie en geweld tegen hulpverleners. Wat er ook in de afgelopen 10 jaar is ondernomen, een succes was het bij elkaar helaas dus niet. Het oogziekenhuis ziet weer een verdere toename van het letsel, het aantal incidenten neemt toe en de totale schade is meer dan verdubbeld. Hoewel exacte cijfers nog ontbreken, lijken de daders de dans te ontspringen of komen weg met een simpele taakstraf. De vraag is dan ook of het überhaupt de moeite loont gezien de verhouding tussen de noodzakelijke inspanningen van de politie en de schrale oogst op het gebied van de strafmaat na de invoering van het ‘supersnelrecht’.

Appel
Kortom; de gebeurtenissen tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn voor ons de bevestiging dat onze gezamenlijke inspanningen en maatregelen het onveiligste feest van het jaar helaas niet veiliger hebben gemaakt en vraagt om een stevige herbezinning. Wij willen weer een feestelijke én veilige jaarwisseling voor iedereen! De politiek is aan zet en ondertussen nemen steeds meer burgemeesters stelling voor het vuurwerkverbod, zelfs vanuit VVD en CDA huize, dit in tegenstelling tot de Tweede Kamer fracties van deze partijen. Maar ook in de Tweede Kamer lijkt zich inmiddels een meerderheid te vormen voor een eind aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Ons appel aan de politiek: wij willen ook voor hulpverleners een zo veilig mogelijke jaarwisseling door een verbod op knalvuurwerk. Een verbod dat wordt gehandhaafd.