Foto_SIV_Ruud_SnijdersHet brandweervak kent van origine veel risico’s. Die risico’s willen we niet nog meer laten toenemen met de inzet van sterk afwijkende voertuigbezettingen bij maatgevende incidenten zoals woningbranden. Te veronderstellen dat de primaire inzet van een uitgekleed brandweervoertuig in de vorm van een bestelbus met 2 manschappen kan voorzien in de maatschappelijke behoefte aan adequate brandweerzorg bij maatgevende incidenten zoals woningbranden, noemen wij een vorm van volksverlakkerij.

Nieuwe standaard?
Laten we vooraf duidelijk zijn: De VBV is niet tegen de inzet van afwijkende voertuigbezettingen. Immers; iedereen weet dat er in bepaalde specifieke gevallen uitzonderingen kunnen worden gemaakt, mits dat met andere maatregelen (bijv. tweezijdig uitrukken) kan worden gecompenseerd. Daarnaast kunnen veel klussen moeiteloos met een kleinere bezetting worden afgehandeld, hoewel dit meestal pas achteraf kan worden gesteld.

Echter: De VBV verzet zich tegen ontwikkelingen die uitzonderingsbepalingen introduceren als een nieuwe standaard zonder dat daar een degelijke risicoanalyse en een landelijk geverifieerde opleiding tegenover staat. In verschillende regio’s zien wij een ongewenste aantasting van de primaire slagkracht van de brandweer. Er is daarbij absoluut geen sprake meer van een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg. Bovendien komt de veiligheid van het brandweerpersoneel ernstig in het geding. Samengevat: De verantwoordelijkheid voor een adequate brandweerzorg wordt verzaakt, aldus de VBV.

Casus Gooi en Vechtstreek / Limburg-Noord
Een actuele casus met een landelijke uitstraling hebben wij onlangs in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geanalyseerd en beoordeeld. Meer specifiek: Het als ‘onafhankelijk en wetenschappelijk’ gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten”. Daarbij hebben we geconstateerd dat in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan geen van de drie wettelijke voorwaarden is voldaan, voorafgaand aan de inzet van variabele voertuigbezetting, terwijl Minister Opstelten daarover positief is gestemd, aldus de regio. De details van deze casus en onze beoordeling kunt u lezen in de brief die wij hebben verzonden  aan het Algemeen Bestuur van de regio (lees deze hier). De bijlagen treft u in een separaat nieuwsbericht.

In de veiligheidsregio Limburg-Noord zien we een Europese aanbesteding voor maar liefst 14 (!) Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s) waarvan de eerste 9 als ‘Pilot’ worden ingezet voor de categorie ‘Zeer kleine incidenten’. Wie echter het dekkingsplan 2.0 van deze regio goed leest ziet dat het daar niet bij blijft. Het in economisch barre tijden voor € 2 miljoen 14 SIV’s te verwerven, en dat vervolgens ‘Pilot’ noemen, vinden wij verwerpelijk en een vorm van volksverlakkerij. Dat geldt overigens ook voor de reactie op de zorgen over de inzet van een SIV  en alle niet onderbouwde ‘hosanna verhalen’ die de ronde doen.

Resultaten
Terwijl de brandweer in Nederland al jaren met SIV’s aan het ‘experimenteren’ is en de Inspectie in 2011 aanbevelingen heeft gedaan, hebben de talloze experimenten en pilots nog altijd geen objectieve en valideerbare resultaten opgeleverd. Althans, wij hebben de ‘hosanna verhalen’ tot nu toe nergens kunnen verifiëren. Laat ons duidelijk zijn: Het is een illusie te veronderstellen dat de primaire inzet van een bestelbus met 2 manschappen, ofwel Snelle Interventie Eenheid (SIE), Snel Interventie Voertuig (SIV) of Fast Supression Unit (FSU), gelijkwaardig is aan die van een TS. Laat staan dat daarmee kan worden voorzien in de maatschappelijke behoefte aan goede brandweerzorg bij maatgevende incidenten. Door een dergelijk voertuig ook nog de naam TS met de toevoeging 2 mee te geven, is de begoocheling compleet.

De noodzaak van voldoende slagkracht en een adequate bezetting bij deze maatgevende incidenten zien en horen we daarentegen in de praktijk van alledag: Enkele dagen geleden werd dat bij een brand in Amsterdam aan het Surinameplein zelfs keurig vastgelegd op filmbeelden, die sindsdien volop worden gedeeld op internet. Hieruit blijkt dat de melding (Brand wegvervoer) niet altijd in overeenstemming is met de situatie en adequaat ingrijpen met voldoende slagkracht en personeel noodzakelijk blijft.

 

Een ander bericht gaat over een woningbrand in Enschede:

Tijdens het aanrijden krijgt de uitrukkende bemanning te horen dat er nog kinderen in de woning zouden zitten. De TS4 geeft dus extra gas, de opvolgende HW kan dat niet bijhouden. De navigatie van de HW werkte niet hetgeen resulteerde in een vertraging van enkele minuten. Bij aankomst was iedereen van de TS4 binnen, behalve de pompbediende. De ouders lagen voor op de stoep te huilen omdat ze dachten dat de kinderen nog binnen waren. De bemanning van de HW is naar de TS gelopen en heeft adembescherming omgehangen. De bevelvoerder was niet bereikbaar en binnen druk met zoeken, samen met de aanvalsploeg. Allemaal los van elkaar!! De HW bezetting besluit ook maar naar binnen te gaan om nog wat te doen maar de bevelvoerder is hiervan niet op de hoogte. Resumerend: De bevelvoerder is het overzicht dus totaal kwijt en manschappen nemen meer risico om toch hetzelfde te kunnen leveren met 4 man.

Veiligheidsberaad: TS6 bij woningbrand
Inmiddels heeft het Veiligheidsberaad besloten dat een TS6 als eenheid bij een woningbrand dient te worden ingezet. De VBV is verheugd dat uiteindelijk naar de ingebrachte argumenten is geluisterd. Daarnaast hebben verschillende korpsen de ‘pilots’ en ‘experimenten’ inmiddels gestaakt omwille van de veiligheid van de optredende brandweerlieden.

De VBV zal de verantwoordelijke organen informeren over haar bevindingen. Een bezoek aan de Kamerfracties zal daar onderdeel van uitmaken.

Wordt vervolgd