een sterke brandweer vraagt een sterke basis

18 November 2008.

Een gebouw zonder een goed fundament zakt -op den duur- in elkaar. Omdat te voorkomen met de brandweerorganisatie is een landelijk Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers opgesteld. Dit manifest werd op 18 november 2008 aangeboden aan het ministerie van BZK en aan de VNG.