Vandaag beleefde de veiligheidsregio Zeeland enkele gedenkwaardige momenten.
Zo werd de nieuwe brandweercommandant, mevrouw Edith van der Reijden (52) beëdigd en vergaderde het Algemeen Bestuur over een bijzonder en manmoedig bestuursvoorstel inzake de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg.

Op basis van voortschrijdend inzicht worden dossiers heroverwogen en wordt in het voorstel het bestuur (lees dat hier) gevraagd om in te stemmen met een aantal voorstellen om de staat van de brandweer in Zeeland te verbeteren. Zo heeft men o.a. geconcludeerd dat er geen gedwongen reductie van personeel plaats kan vinden en de invoering van een SIV geen verbetering zal opleveren van de huidige staat van de brandweerzorg. Het blijkt beter om de aandacht te richten op het werven en het binden en boeien van Vrijwilligers.

De VBV is zeer ingenomen met deze bijstelling van de oorspronkelijke plannen. Wij zien een koerswijziging die met moed en ambitie is ingezet door Elie van Strien, een koerswijziging die onze leden en de overige Brandweer Vrijwilligers in Zeeland weer vertrouwen geeft in de toekomst.
Onze complimenten daarvoor, niet in de laatste plaats namens onze leden in Zeeland.

Wij wensen de nieuwe commandant, de veiligheidsregio Zeeland, haar personeel, en de gemeentebesturen veel succes met deze nieuwe, doelmatige uitgangspunten voor een toekomstbestendige brandweerzorg.