PPMO
De evaluatie van de PPMO is in volle gang. Afgelopen jaren ontvingen wij heel veel reacties op ons meldpunt. Rode draad die wij uit de meldingen halen is dat de keuring voor de gemiddelde brandweerman goed te doen is, maar dat de kleinere, lichtere (vaak vrouwelijke) collega’s, de oudere, maar ook grote collega’s moeite hebben met de keuring. Ook blijft de Stairmaster een probleem. Onze aanbevelingen zijn dan ook om de keuring aan te passen; door naast de Stairmaster altijd de gewone trap aan te bieden en/of dat men niet alle onderdelen, maar bijvoorbeeld 11 van de 12 onderdelen goed moet volbrengen. En het medische aspect, het hartfilmpje en het bloedonderzoek, terug te brengen in de keuring. Dat laatste omdat wij constateren dat de M in de afkorting PPMO – namelijk het medische aspect – totaal niet aanwezig is in deze keuring. Dat geeft een vertekent beeld.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat Brandweer Nederland, die uitdrukkelijk op zoek is naar diversiteit en vrouwen bij de brandweer, vrouwen die 20 jaar brandweerervaring hebben afkeurt omdat ze 15 seconden te lang doen over de Stairmaster. Ook vinden we het onbegrijpelijk dat een collega van 1,98 meter die niet zonder dat zijn knie even de grond raakt de tunnel kan nemen daarom afgekeurd wordt. Daarnaast vinden wij het discutabel dat een brandweervrouw die zelf amper 55 kilo weegt, met een bepakking van 40 kilo een trap van 100 treden moet betreden of een pop van 80 kilo moet verslepen. Wij hebben talloze bizarre voorbeelden van mensen die afgekeurd werden terwijl ze voor dat de PPMO keuring er was, geen enkel probleem hadden.

We willen nogmaals een oproep doen. Heb jij ook een ervaring of een voorbeeld uit jouw omgeving die je met ons wilt delen, meld dat dan per omgaande op ons meldpunt. Misschien is dit wel de laatste kans om invloed uit te oefenen op deze keuring.