Dat is wat de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers al haar leden, en alle andere brandweer collega’s in ons land toewenst. Daarbij geldt voor de repressieve collega’s vooral de wens dat we met elkaar uitrukken maar vooral ook weer samen gezond op de kazerne terugkeren. Zo veilig mogelijk werken in een soms behoorlijk onveilige omgeving is dan dus voor ons allemaal een belangrijke opdracht.

In de aanloop naar de jaarwisseling was er natuurlijk weer veel te doen over agressie tegen hulpverleners. Het is goed om te constateren dat dit bizarre gedrag hoog op de agenda staat van de landelijke politiek.

Er wordt in Den Haag echt werk van gemaakt om er alles aan te doen om hulpverleners op straat te beschermen en dat helpt..

Ook wordt er door de politici heel realistisch aan toegevoegd dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Ouders moeten thuis aan hun kinderen op 31 december vragen wat er in hun rugzak zit en zelf optreden tegen verkeerd gedrag. Het publiek kan elkaar ook aanspreken op verkeerd gedrag en wij hulpverleners moeten aangifte (laten) doen als we worden bekogeld met vuurwerk.

Gelukkig is het niet alleen maar vervelend op straat. Er zijn ook ook veel hartverwarmende verhalen van brandweermensen die op straat worden verwelkomd en verwend als zij in de nieuwjaarsnacht anderen komen helpen. Zo werd ik vannacht bij een brandmelding tegenover het huis waar ik zelf twintig jaar heb gewoond ontvangen als de verloren zoon. Dikke zoenen van omwonenden en “goed dat jullie er zijn”. Want het was best even spannend. Vrolijke mensen die ons van alles toe wilden stoppen, oliebollen en borrels. Voor het laatste hebben we uiteraard bedankt.

Door de lokale politiek werden wij bedankt voor de 24/7 inzet 365 dagen per jaar.
De VVD kwam met een biertje en oranje VVD water voor de nuchtere ploeg.
Het CDA trakteerde de brandweer op oliebollen en appelflappen.

Het leek mij goed om juist deze positieve signalen ook eens te benadrukken. Want die zijn eigenlijk veel waardevoller dan uitwassen van onzinnige agressie door een zeer klein deel van de bevolking.

De VBV zal er ook in 2018 aan mee blijven werken om dat geweld terug te dringen maar wij willen vooral ook de positieve zaken onder de aandacht brengen. Hoe de vrijwilligheid van brandweermensen de lokale samenleving versterkt. Dat juist daar de geweldige reputatie van de brandweer wordt gemaakt en bevestigd.

De positie van die Brandweer Vrijwilligers versterken en benadrukken, daar zal de VBV in het komend jaar hard aan werken. Daar kunt u op rekenen!

Gelukkig nieuwjaar.

Marcel Dokter
Voorzitter.