Geweld tegen hulpverleners: niet meer van hetzelfde!
Het lijkt inmiddels ook een traditie te worden: geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling.
In plaats van een oliebol met een goede wens voor 2017, werden hulpverleners tijdens de uitvoering van hun werk op tal van plekken in ons land ‘getrakteerd’ op o.a. vuurpijlen, stenen, flessen en scheldkanonnades. De VBV sprak vandaag met leden en woordvoerders van enkele veiligheidsregio’s over dit fenomeen en was verrast door de reacties. Deze reacties in overweging nemend pleiten wij voor adequate maatregelen en een spoedige evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid.

Elk jaar hetzelfde…..
Naast de veiligheidsregio’s, die binnen een etmaal gedetailleerde uitrukstatistieken over de jaarwisseling opleveren (een daling met 10% in vergelijk met vorig jaar), brengen de landelijke media jaar na jaar de excessen met scheldende, met vuurwerk – en stenen gooiende relschoppers weer keurig in beeld. De autoriteiten spreken daarover vervolgens traditiegetrouw hun verontwaardiging uit en verwijzen dan naar het (super)snelrecht en de hoge(re) straffen voor de daders. Dit jaar lijkt daarbij een trieste trendbreuk bereikt.

De praktijk
In de praktijk blijkt dat er helemaal niets verandert. Sterker nog, het tegenovergestelde gebeurt. De cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) laten daarover geen misverstand bestaan. Het aantal incidenten liep weliswaar met 10% terug, maar het geweld tegen hulpverleners daarentegen, nam weer toe. De daders gaan daarbij vaak ongestraft op in het publiek of lopen lachend het politiebureau en/of de rechtbank (als ze er al terecht komen) weer uit. Een bizarre ontwikkeling die volgens de VBV tot staan moet worden gebracht,  daarin de lijn volgend van de korpschef van de Nationale Politie.

Aangifte
Verder heeft het ons verrast dat een volledig beeld over het toenemende geweld tegen hulpverleners ontbreekt in de berichtgeving door de veiligheidsregio’s. In voorgaande jaren bleek ook dat door de regio’s niet altijd aangifte wordt gedaan, terwijl dat vrij eenvoudig is. Soms worden uitingen van agressie en geweld niet als zodanig geïnterpreteerd en zelfs getolereerd.

Brandweer Vrijwilligers zelf komen de Oud & Nieuw relschoppers vaak weer tegen in hun lokale gemeenschap. Dat creëert een drempel voor individuele brandweermensen om aangifte te doen tegen dorpsgenoten die zich misdragen. Daarom zien wij het als een taak van de veiligheidsregio – als verantwoordelijk werkgever – om die aangifte alsnog te doen in de hoop dat de daders passend worden bestraft en daarvan een preventieve werking uitgaat.

Communicatie
Bijzonder is dat de communicatie over incidenten ook niet bepaald vlekkeloos verloopt. In reactie op een geconstateerd verschil in berichtgeving sprak de VBV vandaag o.a. met de woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid over de melding in het ‘Brabant Dagblad’ dat de brandweer in Brakel was bekogeld met zwaar vuurwerk. Dat bleek bij navraag door de regio echter op een misverstand te berustten en werd daarop door het ‘Brabants Dagblad’ gerectificeerd.

De VBV zet zich al jaren actief in tegen agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak en Brandweer Vrijwilligers in het bijzonder. Wij zullen nu bij de werkgevers nadrukkelijk pleiten voor het doen van aangifte tegen de daders van wangedrag tegen hulpverleners, een evaluatie van het veiligheidsbeleid en dit onderwerp ook agenderen voor het landelijk onderzoek naar de beleving van het brandweerpersoneel.

Wordt vervolgd.