Na de eerste uitzending van EenVandaag op maandag 18 januari, reageerde portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, John Berends,  – ook namens Brandweer Nederland – op het onderzoek van EenVandaag en RTV-NH onder Brandweer Vrijwilligers. “Het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland herkennen de cijfers niet”. Ook de regionaal commandant van de (we kiezen er bewust voor het woord veiligheid weg te laten)regio Gooi en Vechtstreek voelde de dringende behoefte om in de media de resultaten van dat onderzoek ter discussie te stellen en beweerde dat er sprake was van gemanipuleerde cijfers. Verder zegt Van der Zwan dat door het flexibele uitruksysteem de veiligheid is toegenomen zonder erbij te vertellen waaruit dat zou moeten blijken.

Burgemeester Pieter Broertjes, voorzitter van de regio Gooi en Vechtstreek verwierp de conclusies uit het onderzoek en greep de gelegenheid aan om de VBV en haar achterban te schofferen. Bovendien werd gesteld dat men in Hilversum niet zo´n hoge pet op had van de VBV en er maar 1 vrijwilliger lid was. De honderden vrijwilligers (waarvan 80 VBV leden) op de overige 12 posten in ’t Gooi werden voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten.

Dit alles gebeurde amper 2 weken na ons gesprek met dezelfde mensen over wederzijds vertrouwen en de keuze voor een gematigde toon. Indachtig onze waardigheid en het spreekwoord ‘wie de bal kaatst’ zullen we stevig maar integer reageren op de zeperd van beide heren. Hoewel; Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Prof. mr. Pieter van Vollenhoven haakte snel in en noemde de angst- en doofpotcultuur, bij de brandweer een ’teleurstellende houding‘.  De Gooi en Eemlander was ons ook voor en plaatste gisteren een artikel waarin nog even werd teruggeblikt op de eerder opgetekende ellende en de vloer werd aangeveegd met de cijfers van Broertjes en Van der Zwan. Overigens; Tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 zijn er volgens de cijfers van het CBS (aangeleverd door de regio zelf) 65 Brandweer Vrijwilligers meer uit- dan ingestroomd.

Nadat afgelopen zomer het personeel middels een dienstmededeling werd gesommeerd zich niet negatief uit te laten over de organisatie, blijkt dat ook binnen de organisatie het vertrouwen in de leiding tot een dieptepunt is gedaald en zijn recent 2 leden uit de Ondernemingsraad gestapt die zich niet meer konden verenigen met de gang van zaken. De korpsleiding wordt manipulatie, tunnelvisie en een gebrek aan objectiviteit verweten. Een heel herkenbaar beeld na ons onderzoek en dat van Fazili Consulting. Het personeel geeft aan nauwelijks invloed te hebben op het beleid. Zo werden onlangs de Vrijwilligers vriendelijk uitgenodigd om mee te praten over de “doorontwikkeling repressieve organisatie”. Alles was bespreekbaar, behalve het flexibele uitruksysteem ‘VARTAS’ met de plantenspuit.

De burgers in Gooi en Vechtstreek zitten ondertussen met de ‘gebakken peren’, vooral de meest kwetsbare groepen die bij brand afhankelijk zijn van de hulp van anderen of de brandweer. In de tweede uitzending van EenVandaag kwamen voorbeelden uit Gooi en Vechtstreek aan bod die grote vraagtekens plaatsen bij de wijze van optreden door de brandweer. Niet dat de brandweerlieden iets te verwijten valt, maar veel meer het omstreden systeem waarin ze worden geacht te werken.

Dit werd pijnlijk duidelijk op 16 november 2015 bij een brand in een gebouw met aanleunwoningen met veel zorgbehoevende, niet zelfredzame mensen in Hilversum. Zeer opmerkelijk is dat, op basis van de melding van de brand (rook uit de meterkast), afkomstig uit een gebouw met kwetsbare en niet zelfredzame bewoners, een beperkte slagkracht werd ingezet die zich de eerste 10 minuten heeft gericht op eerste etage van het gebouw, terwijl de vuurhaard zich op de 2e etage bevond. Pas een kwartier na de melding is opgeschaald naar de kwalificatie ‘middelbrand’ waarmee assistentie van een tweede tankautospuit werd ingeroepen. Enkele minuten later gevolgd door het sein ‘grote brand’ en ruim een half uur na de eerste melding, het nader bericht: ‘zeer grote brand’. Dit omdat vanwege de hevige rookontwikkeling en de verspreiding ervan, het gehele gebouw ontruimd moest worden.

Deze casus én het optreden van de plantenspuit bij de zeer grote brand bij het postsorteercentrum zetten het omstreden uitruksysteem goed in de schijnwerpers zodat de burger zich een goed beeld kan vormen hoe de heren Broertjes en Van der Zwan de brandweerzorg hebben ingericht.