In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de 9 gemeenten in de regio (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Muiden, Weesp en Wijdemeren), de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt gevormd door de negen burgemeesters. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd door de Veiligheidsdirectie.

Regionaal platform

Het regionaal platform Gooi en Vechtstreek zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom rekenen wij  ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat er een eenduidig stem te horen is over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden.  Hebt u opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier werken wij samen aan een betere brandweer.