GroningenBrandweer Groningen bestaat uit 40 brandweerposten en is ingedeeld in 8 clusters. Samen maken zij deel uit van de veiligheidsregio Groningen.

Regionaal platform

Het regionaal platform Groningen zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom rekenen wij  ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat er een eenduidig stem te horen is over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden.  Hebt u opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier werken wij samen aan een betere brandweer.

Ondernemingsraad

Van de 13 leden van de ondernemingsraad van de veiligheidsregio Groningen zijn er 9 vrijwilliger. 3 daarvan vertegenwoordigen de VBV.

Onze vertegenwoordigers in de ondernemingsraad

Alex Datema

Alex Datema

Vrijwilliger.
Aandachtsgebieden:
DB-lid voorzitter
Cluster Westerkwartier

Statuut OR veiligheidsregio Groningen

Wij vinden dat het voor iedereen, zowel de medewerkers als onze omgeving en onze partners, duidelijk moet zijn waar Veiligheidsregio Groningen voor staat en gaan ons, waar nodig actief inzetten om duidelijkheid daar over te geven en te vragen:

” Veiligheidsregio Groningen is als innovatieve en betrokken netwerkkoepel van overheidsinstanties, vitale bedrijven en burgers de verbinder voor een zelfredzame samenleving die nuchter omgaat met risico’s. We geloven daarbij in de kracht van samenwerking.We gebruiken ons collectieve vakmanschap om Groningen samen met onze partners zo veilig mogelijk te maken (en te houden). In een noodsituatie zorgen we ervoor dat inwoners en organisaties elkaar weten te vinden om effectief te kunnen helpen.”

Wij staan voor het sterke merk Brandweer. Wij zorgen ervoor dat dit sterke merk zo sterk blijft.

Wij zijn transparant en integer. Wij doen ons best zo goed mogelijk uit te leggen waarom we doen wat we doen, waarom we bepaalde besluiten nemen. We verwachten van anderen dat ook zij  hun best doen uit te leggen waarom bepaalde besluiten zo worden genomen.

Wij proberen telkens de volgende vragen te stellen bij besluiten:

  • wat zijn de consequenties voor het personeel / de organisatie / de omgeving waarin we opereren?
  • wat doe je om eventuele negatieve consequenties te beperken?
  • welke alternatieven heb je afgewogen voordat je dit besluit nam?
  • welke argumenten heb je voor het nemen van dit besluit?

Wij staan open voor argumenten, andere invalshoeken, voortschrijdende inzichten en veranderende omstandigheden, zonder dat we het primaire proces van onze organisatie uit het oog verliezen. Wij willen actief deskundigheid en ideeën halen, zowel van binnenuit de organisatie als daarbuiten.

Wij vinden dat iedere werknemer, of het nu leidinggevende, dagdienstmedewerker, ploegendienstmedewerker of vrijwilliger is, recht heeft op de juiste middelen en begeleiding om zijn of haar werk zo goed mogelijk te doen. Wij vinden ook dat iedereen de plicht heeft zijn werk zo goed mogelijk te doen en tijdig moet aangeven als hij of zij begeleiding of middelen mist.

Wij gaan pro-actief te werk.