herstel-van-vertrouwen[1]Het Algemeen Bestuur en de korpsleiding van de regio Gooi en Vechtstreek heeft de VBV gevraagd om samen met de vrijwilligers en het management te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen in de veiligheidsregio weer genormaliseerd kunnen worden.

Op dinsdag 11 maart is het bestuur van de VBV in gesprek gegaan in de kazerne van Hilversum. Dit op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (G&V). Het Algemeen Bestuur werd vertegenwoordigd door de burgemeesters Henk Heijman van Bussum, Bart Horseling van Weesp en Martijn Smit van Wijdemeren. Namens de korpsleiding Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) waren de heren John van der Zwan, Martin Mager en Pieter Benschop aanwezig.
De directe aanleiding voor het gesprek was de brief van de VBV op het rapport ‘Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten’. Ook de petitie die de VBV heeft aangeboden aan het Algemeen Bestuur namens 118 vrijwilligers uit de regio G&V is nadrukkelijk besproken.

Gesprek Algemeen Bestuur
Tijdens een bijzonder openhartig gesprek zijn aan de VBV een aantal vragen gesteld door de burgemeesters en de korpsleiding BGV:
– Hoe is het wantrouwen van de vrijwilligers in de korpsleiding ontstaan?
– Hoe kan het vertrouwen weer worden hersteld?
– Is de VBV bereid om namens het Algemeen Bestuur en de korpsleiding bovengenoemde vragen met de vrijwilligers op de kazernes te bespreken?

Bezoek aan de vrijwillige posten
De VBV heeft hier positief op geantwoord en zal daarom in de komende weken samen met de vrijwilligers en het brandweermanagement proberen een oplossing te vinden voor de ontstane problematiek. Het bezoeken, na een afspraak, van de diverse kazernes door de VBV zal hier een onderdeel van uitmaken. Een voorstel daartoe zal binnenkort volgen.

Uitkomst onderzoek
Het is de bedoeling dat de uitkomsten van deze gesprekken uiterlijk begin mei worden teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.
De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur hebben aangegeven deze uitkomst zeer serieus te nemen. Deze uitkomsten worden dan besproken tijdens een tweedaagse bijeenkomst van de burgemeesters in mei.

Leden VBV
De VBV ziet deze gespreksronde als de kans om de belangen van haar leden in G&V op een doeltreffende manier te behartigen.
Het is onze bedoeling om met oplossingsgerichte voorstellen te komen die recht doen aan de inzet en veiligheid van de brandweer vrijwilligers tijdens hun mooie werk. Uiteraard zullen wij onze leden in G&V en de rest van het land op de hoogte houden van de vorderingen van de gesprekken.

Vervolg gesprek
Op dit moment worden de agenda’s getrokken voor een vervolg op dit gesprek. Bij dit gesprek zullen ook vertegenwoordigers van de OBO groep van de NVVK en iemand vanuit de IFE (fire-engineers) aanschuiven. Tijdens dit gesprek zal ook de problematiek van de TS2, TS4 en het uitnemen van de tankautospuiten aan de orde komen.

Wordt vervolgd.