Het systeem aanpassen aan de Vrijwilliger?

Deze week was er in het gebouw van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de brandweer. De leden van de Vaste commissie Justitie en Veiligheid wilden zich door de betrokken partijen uit het brandweerveld laten informeren en daarvoor was ook de VBV uitgenodigd.

Van tevoren mochten wij onze standpunten kenbaar maken in een “Position paper” en tijdens het rondetafelgesprek was er de gelegenheid om dit verder toe te lichten.

Het gesprek bestond uit twee rondes van elk 45 minuten. In het eerste deel gingen de Kamerleden in gesprek met de burgemeesters John Berends van Apeldoorn en Lieke Sievers van Edam-Volendam.

De tweede ronde was een gesprek met het werkveld, de voorzitter van de Raad Brandweer Commandanten Stephan Wevers, De directeur brandweer van het IFV IJle Stelstra en de voorzitter van de VBV.

Wij hebben aandacht gevraagd voor de uitkomsten van het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel en het vraagstuk van de positie van de vrijwilliger in relatie tot de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De zaken die wij het belangrijkst vinden: De afstand werkvloer – management, twijfel aan het goed besteden van het geld en het kernproces brandweer niet centraal in de organisatie. De trots op het brandweer vak en het feit dat de brandweermensen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het oplossen van de problemen zijn volgens de VBV een kans om met elkaar oplossingen te vinden.

Voor wat betreft de WNRA vinden wij dat voor de Vrijwilligers een uitzondering moet worden gemaakt. Anders worden Vrijwilligers straks part time medewerkers  van de veiligheidsregio met een repressieve taak.

Hierdoor zullen Vrijwilligers afhaken omdat zij niet een baan naast hun hoofdberoep kunnen of mogen hebben. Verder zal de kostenstijging door pensioenopbouw en afdracht van premies er voor zorgen dat er minder brandweermensen en kazernes komen. De VBV vindt dat een onwenselijke ontwikkeling en daarom hebben wij de Kamer gevraagd de Vrijwilligers te helpen.

De Kamerleden stelden hun vragen en daarbij viel ons vooral de vraag van de heer Van Raak op. Het lijkt alsof de Vrijwilligers zich steeds moeten aanpassen aan het systeem maar moet het systeem zich eigenlijk niet aanpassen aan de Vrijwilligers? Daar is de VBV het in ieder geval helemaal mee eens.

In het gesprek hebben wij geprobeerd zo eerlijk mogelijk de positie en het gevoel van de Vrijwilligers in de grote organisaties weer te geven. We hebben daarbij vooral de trots en de gemeenschapszin van de prachtige brandweerkazernes en de mensen die dit werk doen benadrukt.

De dag na het rondetafelgesprek stuurde de heer van Dam, de voorzitter van de Commissie tijdens het rondetafelgesprek, een brief aan de Kamer. In de brief het verzoek aan de minister om de positie van de Brandweer Vrijwilligers en de WNRA te bespreken.

Onze zorgen over het verdwijnen van de Vrijwillige Brandweer klinken in die brief door. Wij zijn blij en dankbaar dat onze zorgen door diverse Kamerleden worden gedeeld en zien daarom de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Ondertussen zullen wij aandacht blijven vragen voor de Brandweer Vrijwilliger. Want wij vinden dat mensen die naast en tijdens hun privé leven en werk,  bereid zijn om op elk moment van de dag alles te laten vallen om anderen te gaan helpen, die aandacht verdienen. Wij zullen er voor blijven ijveren dat de geuzennaam Brandweer Vrijwilliger blijft bestaan binnen een ‘systeem’ dat de Vrijwilliger faciliteert en niet andersom. Nu en in de toekomst, daar kunt u op rekenen!

Marcel Dokter