Geluk en pech
Hoewel de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de kaken er stijf over op elkaar houdt, en er zelfs in de pers niet over gerept wordt, gebeurde zondag 13 maart in de namiddag waar de VBV al tijden voor waarschuwt. Rond half 6 wordt de blusgroep  van Weesp gealarmeerd voor een “brandgerucht” aan de Gouwzeestraat nummer 1 in Weesp. Het blijkt te gaan om een daadwerkelijke binnenbrand in een machinefabriek. Tijdens het aanrijden raakt de Tank Auto Spuit (TAS) van Weesp betrokken bij een verkeersongeval, en kan niet verder. In de pers wordt gemeld dat de brandweer van Muiden de melding heeft over genomen.

Wat er feitelijk gebeurt is dat het Snelle Interventie Voertuig (SIV2), dat eerder vertrokken was vanuit de kazerne van Weesp dan de TAS, ter plaatse komt, de bemanning constateert dat er werkelijk brand is, en alvast een binnenaanval inzet. De 2 bemanningsleden van dit inmiddels beroemde (of beruchte) busje krijgt tijdens die binnenaanval pas mee dat de TAS niet zal komen opdagen. Het duurt vervolgens op zijn minst 18 tot 20 minuten voordat de in allerijl gealarmeerde TAS uit Muiden ter plaatse is, Immers, de alarmering van deze eenheid is ruim 10 minuten later en de afstand van de kazerne tot aan het brandadres (5,2 kilometer) en de uitruktijd van de vrijwilligers is toch goed voor minimaal nog eens 10 minuten. De binnenaanval werd dus geheel zonder enige vorm van back-up uitgevoerd.

De VBV wil nogmaals wijzen op een uitgebreid onderzoek naar het veiligheidsbewustzijn van brandweerpersoneel in 2004.  In dit onderzoek wordt meerdere malen de woorden ‘cowboys’ en ‘jonge honden’ genoemd, waarmee brandweermensen op de werkvloer worden aangeduid die geneigd zijn te veel risico’s te nemen. Wat schijnbaar niemand, ook de onderzoekers niet, toen heeft kunnen bevroeden is dat nu, 12 jaar later, niet de brandweermensen op de werkvloer de cowboys zijn, maar het management, dat de brandweermensen ertoe aanzet om teveel risico’s te nemen. En zo zijn eigen mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Immers, als het management mensen met een busje met 2 man laat uitrukken, loopt het daarmee het risico dat door allerlei omstandigheden die mensen voor onmogelijke keuzes worden gesteld. In de regio Gooi en Vechtstreek wordt het zelfs gestimuleerd om zelfstandige inzetten te doen, zonder dat er back-up ter plaatse is.

Ruim 2 weken geleden werd door een gelijksoortige SIV2 een binnenaanval gedaan zonder back-up bij een woningbrand in Huizen. Deze inzet werd op de sociale media door een aantal mensen bejubeld en sommigen vonden dat deze “successen” zelfs gevierd moesten worden. De VBV is van mening dat beter het geluk gevierd kan worden dat de SIV bemanning heeft zolang het goed gaat.

De VBV vind het ontoelaatbaar dat brandweermensen door de korpsleiding willens en wetens in dit soort gevaarlijke situaties worden gebracht. De VBV pleit dan ook sterk voor het mondiaal bij de brandweer gehanteerde ’two-in, two-out’ principe wat uiteindelijk geen ruimte meer laat voor de inzet van een SIV2 bij maatgevende incidenten.

Wij komen op voor onze leden. Ook de leden in Gooi en Vechtstreek. Leden die steeds maar weer door het management geconfronteerd worden met voldongen feiten. Zoals de inzet van afwijkende voertuigbezettingen waarbij alles bespreekbaar is behalve de inzet van een SIV2 en waarbij mensen in gevaar gebracht worden. En nu weer  met “experimenten”  waar de BGV mee op de proppen komt om “de druk op de vrijwilligers te verminderen” en waarbij “goed naar iedereen geluisterd is” maar het omstreden uitruksysteem niet ter discussie gesteld mocht worden. Bij deze ‘proeven’ worden vrijwilligers zelfs tijdelijk bedankt voor hun diensten en wordt er gesproken over de inhuur van personeel.

De ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek volgen elkaar zo snel op dat het voor ons bijna niet bij te houden is. Op dit laatste nieuws, de “doorontwikkeling repressieve organisatie BGV” komen we uiteraard zo spoedig mogelijk terug. Wordt vervolgd.