OverijsselSinds 1 januari 2014 is ook de brandweer van de regio IJsselland officieel geregionaliseerd. Het bestuur van de veiligheidsregio zegt hier over: De kern van de brandweer in Veiligheidsregio IJsselland wordt gevormd door elf gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau van de brandweer. Meer dan ooit organiseren zij de brandweerzorg gezamenlijk. Zij delen hun kennis en ervaring onder één regionale regisseur. Daardoor wordt de slagkracht van alle korpsen groter. Dit biedt een betere bescherming tegen risico`s en betere hulpverlening en nazorg bij branden, ongevallen, rampen of crises.

Regionaal platform

Het regionaal platform IJsselland zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio IJsselland. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom rekenen wij  ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat er een eenduidig stem te horen is over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden.  Hebt u opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier werken wij samen aan een betere brandweer.

Ondernemingsraad

In de afgelopen tijd hebben wij – mede dankzij onze leden – een behoorlijke positie kunnen verwerven, vanwaaruit wij invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op ook ONZE brandweer.

In maart 2017 vonden voor de 2e keer OR verkiezingen plaats. Van de 15 beschikbare zetels werden er 11 bezet waarvan 2 door leden van de VBV.

Onze vertegenwoordigers in de ondernemingsraad

Henk Steen

Zorgvuldigheid boven snelheid.
Ik ben sinds 1978 bij de vrijwillige brandweer van post Ommen. Ongetwijfeld komen er in deze periode van de OR weer belangrijke onderwerpen aan de orde. Met elkaar moeten we zien dat we daar op een goede manier uitkomen en daar zet ik mij graag voor in. Ik vraag mij telkens af bij een aanvraag: Waarom doen we het, wat zijn de eventuele gevolgen voor het personeel en hoe lossen we dat zorgvuldig op. De medewerker staat hierbij voor mij centraal.
De brandweer is weliswaar een nieuwe periode in gegaan met het ontstaan van Veiligheidsregio IJsselland, maar de oude vertrouwde cultuur van het samen doen die de brandweer door al de jaren heeft gekenmerkt moet blijven, ook in 2017 en de jaren erna.

Jan Nieuwenhuis

Kritisch meedenker.
In het dagelijkse leven houd ik mij op de afdeling Operationele Voorbereiding bezig met het functioneel beheer van de Mobiele Data Terminals op onze brandweer voertuigen en het actueel houden van de Digitale Bereikbaarheids Kaart. Ik ben 28 jaar met hart en ziel brandweervrijwilliger geweest in de gemeente Hardenberg. Ik ben landelijk bestuurslid van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).  Die betrokkenheid bij de vrijwilligers was een belangrijke drijfveer om mij aan te melden voor de OR.  Ik ben een kritisch meedenker. Ik hoop in de OR de belangen van al mijn collega’s maar ook de organisatie te dienen.