OverijsselSinds 1 januari 2014 is ook de brandweer van de regio IJsselland officieel geregionaliseerd. Het bestuur van de veiligheidsregio zegt hier over: De kern van de brandweer in Veiligheidsregio IJsselland wordt gevormd door elf gemeentelijke brandweerkorpsen en het regionaal bureau van de brandweer. Meer dan ooit organiseren zij de brandweerzorg gezamenlijk. Zij delen hun kennis en ervaring onder één regionale regisseur. Daardoor wordt de slagkracht van alle korpsen groter. Dit biedt een betere bescherming tegen risico`s en betere hulpverlening en nazorg bij branden, ongevallen, rampen of crises.

Regionaal platform

Het regionaal platform IJsselland zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio IJsselland. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom rekenen wij  ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat er een eenduidig stem te horen is over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden.  Hebt u opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier werken wij samen aan een betere brandweer.

Ondernemingsraad

In de afgelopen tijd hebben wij – mede dankzij onze leden – een behoorlijke positie kunnen verwerven, vanwaaruit wij invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op ook ONZE brandweer.

Onze vertegenwoordigers in de ondernemingsraad