Deze vraag dringt zich op in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Als deze wet ook van toepassing wordt voor Brandweer Vrijwilligers dan gaan wij straks een arbeidsovereenkomst aan met de veiligheidsregio.

Een arbeidsovereenkomst voor vrijwilligers dat klinkt vreemd en lijkt daarom ook onwenselijk. Want bij arbeid hoort salaris, pensioenpremie, doorbetaling bij ziekte, een opkomstplicht enz. enz, Allemaal zaken die niet passen bij vrijwillig.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vindt daarom dat duidelijk moet worden afgebakend wat valt onder vrijwilligheid bij de brandweer en wat daar niet onder valt.

De meest heldere afbakening is de klassieke vorm van repressieve brandweerzorg op basis van het vrije instroom principe. Daar waar vroeger de sirene ging en tegenwoordig de pieper gaat als sein dat de vrijwilliger naar de kazerne moet komen om brand te gaan blussen of hulp te verlenen. Dit en de voorbereiding op deze taak, oefening en opleiding valt onder de vrijwilligheid bij de brandweer.

Voor deze vrijwilligheid ontvangt de brandweer vrijwilliger een redelijke vergoeding als compensatie voor zijn onkosten en inkomsten derving omdat zij ook onder werktijd anderen gaan helpen als om hulp wordt gevraagd. Er is geen sprake van pensioenopbouw en geen compensatie bij ziekte. De vrijwilliger is wel goed verzekerd door de veiligheidsregio, althans dat hoort zo te zijn.

Alle andere brandweer taken vallen hier dus niet onder en worden daarom bestempeld als werk. Wij denken dan aan het geven van instructie, het geven van voorlichting, werk als testbaan begeleider bij keuringen, kazerneringsdiensten enz.. Hierbij past een arbeidsovereenkomst en ook als een brandweer vrijwilliger dit werk doet (waar wij zeker niet tegen zijn) dan gaat hij daarvoor een overeenkomst aan met de werkgever en wordt dan werknemer.

Als we deze heldere afbakening aanhouden dan past hierbij volgens de VBV een uitzonderingspositie op de W.N.R.A. voor de vrijwillige brandweer. Dit als gezond uitgangspunt voor een fijnmazig en betaalbaar stelsel van burenhulp. Betrokken burgers die anderen gaan helpen als om hulp wordt gevraagd.

Voor het behoud van dit stelsel heeft de VBV aandacht gevraagd bij de leden van de Tweede Kamer en bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is ook onze bedoeling om hierbij samen te werken met Brandweer Nederland, De Raad Brandweer Commandanten en het Instituut Fysieke Veiligheid. Wij willen heel graag samen zoeken naar een Vrijwilliger bestendige toekomst bij de brandweer. Omdat wij geloven dat die vorm van hulpverlening de lokale samenleving versterkt en omdat die vrijwilligers onze aandacht en steun verdienen. Daar zullen wij ons nu en in de toekomst hard voor maken. Daar kunt U als lid van de VBV maar ook alle andere vrijwilligers bij de brandweer op rekenen.

Marcel Dokter

Voorzitter