De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers wenst haar leden, sympathisanten en alle hulpverleners van Nederland hele prettige kerstdagen en daarna een rustige jaarwisseling. Voor 2017 wensen wij u vooral veilige uitrukken toe waarbij we samen uit maar vooral weer samen veilig thuis komen. Juist voor die veiligheid van de hulpverleners in het algemeen en brandweervrijwilligers in het bijzonder heeft de VBV zich in het afgelopen jaar sterk gemaakt. Omdat wij vinden dat veilig thuis komen op de kazerne het richtsnoer moet zijn en blijven van de organisatie van het belangrijke brandweerwerk.

De evaluaties van incidenten laten zien dat er in de chaotische beginfase van de bestrijding van een brand toch vaak veiligheidsrisico’s zijn die door onvoldoende overzicht of te weinig slagkracht niet direct worden onderkend. Ook in 2016 zijn er weer talrijke spannende branden met risicovolle inzetten geweest.

Brandweerpersoneel staat aan grotere risico’s bloot dan de gemiddelde werknemer, aldus de openingszin van een rapport van de Inspectie O.O.V. naar het veiligheidsbewustzijn van brandweerpersoneel uit 2004. Daar viel ook te lezen dat bij de brandweer slachtoffers vielen door het nemen van risico’s tegen beter weten in. De brandweer heeft grote behoefte aan mensen die bereid zijn ten dienste van de in nood verkerende medeburger een of twee stappen verder te gaan. Echter mensen die geen of onvoldoende angst kennen en vrijwel altijd bij een inzet te ver gaan zijn een gevaar voor zichzelf en de groep.

Naar aanleiding van de conclusie van dit rapport was de indringende boodschap: “ De brandweer kan en moet voor de eigen veiligheid veel meer leren van eigen optreden!”. Dit rapport en de indringende boodschap staan voor de VBV juist nu nog recht overeind en het veiligheidsbesef vraagt onze voortdurende aandacht. Daarom hebben wij in 2016 steeds weer aandacht gevraagd voor zaken die volgens de VBV in strijd zijn met dat veiligheidsbesef.

Tegen die achtergrond is het voor ons onbestaanbaar dat er wordt gesproken van een gelijkwaardig niveau van veiligheid wanneer je met twee man (soms zelfs zonder bevelvoerder) in een bestelbus naar een uitslaande brand gaat en daar een binnen aanval uitvoert zonder enige vorm van back up. Ook een onderzoek in dit verband dat aan gegevensverzameling doet zonder waardeoordelen wijzen wij af, omdat ons belangrijkste waardeoordeel is dat het gaat om een onveilig georganiseerde werkwijze. Dus risico’s tegen beter weten in.

De brandweer in Nederland zou met geleerde lessen uit het verleden beter moeten weten.

Ook in het komende jaar zullen wij bij de Tweede Kamer, de Minister van Veiligheid en Justitie, het Veiligheidsberaad en de Raad Brandweer Commandanten aandacht blijven vragen voor dit thema zodat we nu en in de toekomst met elkaar veilig terugkeren op de kazerne.

Daar kunt u ook in 2017 weer op rekenen.

Merry Christmas,

Marcel Dokter