Omdat alle mensen anders zijn en Nederlandse overheidsorganisaties zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn kennen wij een beleid dat diversiteit stimuleert. Een belangrijk uitgangspunt van dit beleid is dat discriminatie op basis van geslacht en leeftijd wordt voorkomen.

Omdat deze uitgangspunten ook gelden voor de brandweer heeft de VBV steeds kanttekeningen geplaatst bij het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO).

Behalve dat dit onderzoek een onvoldoende medisch gehalte heeft vinden wij ook dat de test geen rekening houdt met verschillen van mensen. Zo wordt een vrouw van 45 jaar die 1,65 m. lang is en 60 kg weegt verzwaard met 40 kg en vervolgens op een ronddraaiende machine aan een traplooptest van 100 treden onderworpen. Een man van 20 jaar van 1,95m lang en 85 kg zwaar wordt ook met 40 kg verzwaard en doet precies dezelfde test volgens dezelfde test normen.

Ook bij de Brandbestrijdingstest moeten zij dezelfde onderdelen uitvoeren. Dus een pop van 80 kg slepen, onder hetzelfde tunneltje door en met hetzelfde gewicht de bal stoten.

Er wordt bij de beoordeling geen rekening gehouden met geslacht en leeftijd. De test normering is voor iedereen gelijk.

Andere vergelijkbare organisaties zoals defensie en politie houden bij de keuring wel rekening met geslacht en leeftijd.

Bij de invoering van het PPMO werd de toezegging gedaan dat het niet de bedoeling was mensen te verliezen door de nieuwe vorm van keuren. Er zou begeleiding zijn om mensen op het gewenste niveau te krijgen. Ook werd een grondige evaluatie afgesproken. Een belangrijk onderdeel van die evaluatie zou zijn om na te gaan of er verschil in keuringsresultaat is op geslacht en leeftijd. Want discriminatie moest natuurlijk worden voorkomen.

In januari 2014 werd door een werkgroep van Brandweer Nederland een mooie basisdataset PPMO opgeleverd. Deze dataset is omarmd door de RBC en zo leek alles helemaal in orde. De brandweermensen in Nederland hoefden zich geen zorgen te maken.

Toch regent het bij het meldpunt van de VBV klachten. Mensen worden bijna achteloos afgekeurd als zij de tijdnorm tijdens de keuring niet halen. Vrouwen die de marathon lopen komen niet door het PPMO. Gewoon omdat zij het extra gewicht niet kunnen tillen of 16 seconden te lang op de Stairmaster staan.

Daarom hadden wij onze hoop gevestigd op de evaluatie. Maar helaas en zoals wel vaker kwamen wij bedrogen uit. Want zo lezen wij in het rapport van het IFV van maart 2017 als conclusie:
“ Een landelijke evaluatie van de resultaten van het PPMO heeft ten gevolge van de geringe respons van aangeleverde data, de grote variatie van het format waarin de data door de keurende instanties is aangeleverd almede de onvolledigheid van de bestanden niet tot beantwoording van de vooraf geformuleerde vragen geleid “.

In de discussie van hetzelfde rapport wordt een toekomstige basisdataset met webapplicatie aanbevolen. Als er ondertussen niet zoveel mensen zouden zijn afgekeurd en daardoor hun passie niet meer kunnen uitoefenen had je om dit collectieve geheugenverlies kunnen glimlachen.

Dus het resultaat, de brandweer keuring discrimineert en er wordt door gebrekkige informatie niet geëvalueerd.
Inmiddels heeft een lid van de VBV besloten zich te wenden tot het College voor de rechten van de mens. Daarbij zal de VBV haar zo veel mogelijk ondersteunen. Want wij vinden dat iedereen recht heeft op een eerlijke keuring die rekening houdt met verschillen van mensen.

Daar zullen wij nu en ook in de toekomst aandacht voor blijven vragen.

Daar kunt u op rekenen!

Marcel Dokter
Voorzitter.