wie-toetst-straks-de-(brand)veiligheid-van-gebouwen[1]Gooi & Eemlander 16 januari 2014. Door: Edward de Vries Lentsch

Logica ver te zoeken bij brandweerrel

De frustratie op de gezichten van de Blaricumse raadsleden, na afloop van de informele raadscommissie, sprak dinsdagavond boekdelen. Drie uur stelden ze vragen aan de regionale brandweertop over de geschrapte tweede bluswagen, en ze kwamen geen steek verder.
De brandweervrijwilligers op de publieke tribune maakten het einde van de informele commissievergadering niet eens meer mee. Na het afgaan van hun piepers stormden ze de zaal uit voor een uitruk. Deze keer niet voor een van de 700 rietkapwoningen die het villadorp telt.
Een specifieke situatie waarvan in de ogen van de Blaricummers de risico’s bij vermindering van ’slagkracht’ in Blaricum onderschat worden. ,,Het wachten is op de eerste dode’’, klonk het wel heel dramatisch vanuit de raad. Volgens de regionale brandweercommandant ,,staan er absoluut geen mensenlevens op het spel, veiligheid wordt met hoofdletters geschreven’’.

Zijn gewone cijfers en letters liggen heel Blaricum zwaar op de maag. ,,We kunnen dit niet meer uitleggen’’, is een veel gehoorde kreet. Tweeduizend mensen hebben al bezwaar gemaakt tegen de sanering. De gemeente is bereid zelf op te draaien voor de kosten van de tweede tankautospuit. De brandweertop in Hilversum houdt vast aan de gekozen verdeling van materieel over de negen gemeenten. Afwijken zou ’precedentwerking’ betekenen. Want de gemeenten moesten eerlijk allemaal een wagen inleveren om de lieve vrede te bewaren. Daardoor raakt Blaricum nu een bluswagen kwijt die een
jaar of vijf geleden nog als zeer noodzakelijk werd aangeschaft. Of om een vakbondsman van de vrijwilligers te citeren: ,,Die tweede wagen kwam er niet omdat er ruimte was in de kazerne.’’

De brandweertop die regionaal denkt, in plaats van lokaal, lost het anders op. Bij een rietkapbrand wordt niet alleen de overblijvende bluswagen van Blaricum gealarmeerd, maar ook een bluswagen van Laren of Huizen, al naar gelang de plek van de brand. In plaats met een tweede Blaricumse bluswagen met de nodige slagkracht, is er nog slechts een busje voor de rietkapspecialisten beschikbaar. Dat betekent, onder andere, tijdverlies door het overladen van de benodigde spullen. Die gemakkelijk met de tweede bluswagen (plus water dus) meekunnen. En bij een beginnende rietkapbrand is tijd cruciaal, vooral om uitbreiding van materiële schade te beperken.

De afgedwongen veranderingen vallen slecht bij de vrijwilligers die ’Hilversum’ wantrouwen. De postcommandant Blaricum is onlangs opgestapt. Demotivatie bij de ploeg door minder uitruk ligt op de loer. Afhaken dus. Brandweervrijwilligers zijn schaars. Het houden van een voor de regio overbodige tankwagen, vanwege de motivatie van de vrijwilligers, vindt de hoogste brandweerbaas in deze regio nu ,,zonde’’. Maar de prijs daarvoor kan in de toekomst nog wel eens hoog oplopen.

Raad Blaricum nog niet ’uitgeblust’

De Blaricumse politiek gaat door met de strijd voor de tweede bluswagen en voor de belangen van de brandweervrijwilligers. Ondanks een alvast aangekondigd negatief advies dat de regionale brandweercommandant zal geven over een voorstel om de bluswagen voor 35.000 euro per jaar voor rekening van de gemeente Blaricum te laten komen. De kwestie komt dinsdag terug in de gemeenteraad. De opstelling van de regionale brandweertop wordt door VVD-fractieleider Ralf
van Vegten omschreven als ’extreem teleurstellend’ en zelfs ’schokkend’. ,,Dat je als gemeenteraad wel geld ter beschikking stelt voor de (regionale) brandweer, maar vervolgens geen democratische sturing kunt geven.’’ De brandweer valt namelijk onder het bestuur van de Veiligheidsregio waar de negen burgemeesters in zitten. Een gemeenteraad heeft over de uitvoering van maatregelen niets te vertellen. Burgemeester Joan de Zwart schatte de kans van slagen op ’nihil’ in. Van Vegten vindt dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid moet nemen en de burgemeester toch op pad moet sturen. ,,Ik ben zelf bereid om persoonlijk langs de andere burgemeesters te gaan. Een bluswagen schrappen is voor Blaricum heel wat anders dan voor Hilversum.’’

Bron: Gooi en Eemlander, donderdag 16 januari 2014

De VBV is door haar leden verzocht om een reactie op het verdwijnen van 3 tankautospuiten in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
VBV bestuursleden hebben op 14 januari 2014 de Rondetafelgesprekken van de raad in Blaricum bijgewoond. Een bijzondere ervaring.
Zo werd het management van de brandweer behoorlijk onder druk gezet met vragen waarop vaak een onduidelijk of ontwijkend antwoord werd gegeven.
Bijzonder was ook de reactie van regionaal commandant John van der Zwan op de vraag van een Raadslid over het verlenen van het predicaat ‘wetenschappelijk’ aan het rapport “Variabele Voertuigbezetting en de eerste vijf minuten”. Volgens het Raadslid verdient het rapport dit predicaat niet, hetgeen niet werd tegengesproken door dhr. Van der Zwan.

Wordt vervolgd.