MarcelbrandweermanSinds een paar dagen staat de veiligheidsregio Zeeland weer volop in de schijnwerpers.

Dit keer niet vanwege de Zeeuwse TS of de sluiting van kazernes. Dit keer gaat het over Zeeuwse bestuurders die elkaar de maat nemen over de rol – en het functioneren van de directeur van de Zeeuwse Veiligheidsregio.

Hoewel de VBV zeker niet verbaasd is over de pijnlijke situatie die nu duidelijk wordt, vinden wij dit wel het moment om het op te nemen voor de Brandweer Vrijwilligers in Zeeland.

Als belangenbehartiger van deze groep betrokken burgers roepen wij de bestuurders van Zeeland op om per direct orde op zaken te stellen. De veiligheid van de burgers en brandweermensen in uw Provincie is in het geding. Daarom ons dringend pleidooi:

“Geef de Zeeuwse brandweer de mogelijkheden om goed te functioneren”.

Maak alstublieft een einde aan eigen normen, afwijkende voertuigen, afwijkende inzetprocedures. Luister naar de mensen die bereid zijn om op elk willekeurig moment van de dag of nacht alles te laten vallen om anderen te gaan helpen.
Zij verdienen uw steun en respect.

In de afgelopen twee jaar hebben wij keer op keer gewaarschuwd voor de afbraak van de veiligheid in Zeeland. Vaak omkleed met mooie woorden werd in tal van beleidsvoornemens langzaam maar zeker toegewerkt naar een organisatie die eigenlijk niet meer robuust genoeg is om adequate hulp te verlenen bij maatgevende incidenten.

Daarom hebben wij gemeenteraden, burgemeesters, de Commissaris van de Koning, leden van de Tweede Kamer, de minister van Veiligheid & Justitie en zijn Inspectie telkens weer gevraagd om op te treden en verantwoordelijkheid te nemen.
Helaas gebeurde er niets tot het rapport van mevrouw Demmers in de openbaarheid verscheen. Hoewel het er niet mooi uit ziet is dit wel een kans voor Zeeland.

Als vanaf vandaag wordt gewerkt aan een nieuwe start. Als u het vertrouwen geeft aan de Brandweer Vrijwilligers van Zeeland, dan kan deze prachtige organisatie zich herstellen. Dan kan weer worden gedaan wat nodig is. Burgers in nood de helpende hand toesteken als zij dat nodig hebben.

Daar roepen wij alle bestuurders van Zeeland toe op.

Marcel Dokter.

Lees hier onze berichten over de VR Zeeland:
Wie licht gelooft, wordt licht bedrogen!
Onacceptabele Brandweerzorg!