Logo´s

Deze week start een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Wij vragen alle repressieve collega’s, zowel vrijwillig als beroeps, hun mening te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen de brandweer.


Voor een goed resultaat vind ook de VBV het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen.

In het verleden zijn verschillende onderzoeken gedaan onder brandweermensen, onder meer door de SP en EenVandaag. In de uitkomsten daarvan herkende Brandweer Nederland zich meestal niet. De VBV, de vakbonden, en het bestuur en management van de brandweer vinden het wel belangrijk om eenduidig inzicht te hebben in de beleving van brandweermensen, om de goede gesprekken te kunnen voeren over de toekomst van de brandweer. Met dit grootschalig onderzoek onder alle repressieve brandweerlieden (vrijwillig én beroeps) slaan de VBV, de vakbonden, de Raad Brandweercommandanten en de bestuurders de handen ineen om samen dat inzicht te krijgen. Onderdeel daarvan is een landelijke enquête onder alle repressieve brandweercollega’s.

Wat vragen we aan jou?

Alle repressieve vrijwillige- en beroeps brandweercollega’s wordt gevraagd deel te nemen aan dit belevingsonderzoek. vanaf deze week ontvangt iedereen een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. Als zoveel mogelijk mensen meedoen, krijgen we samen een goed beeld van de opvattingen en ervaringen op verschillende thema’s, zowel landelijk als regionaal. Jouw bijdrage is daarom erg belangrijk! Deelname aan het onderzoek gebeurt op basis van anonimiteit. De antwoorden zijn op geen enkele wijze te herleiden tot degene die deze invullen.

Diverse thema’s

Thema’s die direct raken aan het werk van repressieve brandweermensen. Thema’s die de afgelopen jaren speelden. Denk aan veilig werken, vrijwilligersbeleid, de relatie werkvloer-management, uitruk op maat, PPMO en andere vakinhoudelijke ontwikkelingen. Wij vragen aan alle repressieve brandweercollega’s om een aantal vragen daarover te beantwoorden. Daarvoor is geen speciale voorbereiding nodig. We vragen naar eigen ervaring en mening. Daarbij zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden.

Onafhankelijk bureau

Het bureau AEF voert het onderzoek uit in opdracht van een speciaal ingerichte landelijke stuurgroep. In die stuurgroep zit de voorzitter van de VBV, een bestuurder van de vakbonden, de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten en een burgemeester. Het onderzoeksbureau verwerkt de resultaten in één landelijke rapportage. Daarnaast ontvangt elke brandweerregio een eigen regionale rapportage met specifieke aandachtspunten. De rapportages brengen de beleving van brandweermensen ‘zoals die is’ in beeld. De rapportages bieden een basis voor goede gesprekken tussen de VBV, de vakbonden, het management en het bestuur van de brandweer over vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, nu en in de toekomst, landelijk maar ook regionaal.

Vervolg

De bedoeling is dat het onderzoek in de loop der jaren vaker wordt uitgevoerd. Zo kunnen we trends en ontwikkelingen in de organisatie en in het brandweervak zien. Door dit inzicht is het beter mogelijk de dingen die goed gaan extra te ondersteunen. We kunnen gerichter investeren. Dat draagt bij aan een continu lerende brandweer, met passie voor het vak en hart voor de brandweermensen.

Wil je meer informatie over het onderzoek?

Neem dan contact op met Janice Meerenburgh via janice.meerenburgh@IFV.nl of met Marion Herder (AEF) via m.herder@aef.nl.