De gesprekken over tekorten bij de brandweer zijn niet van de lucht. Steeds vaker vinden journalisten voorbeelden dat de brandweer niet kan uitrukken vanwege onderbezetting, als aanleiding voor een artikel over dit onderwerp. Ook als er statistiek wordt gepubliceerd, 3000 vrijwilligers minder in zeven jaar, verschijnen er verontrustende berichten in de media.

De VBV verzint deze berichten niet zelf maar geeft desgevraagd wel een reactie op de vragen van serieuze journalisten. Dat levert dan weer het commentaar op dat wij alleen maar tegen zijn. Dat is onjuist, wij zijn een vakvereniging die trots is op de brandweer en de brandweer vrijwilligers. Een prachtig vak dat zowel beroepsmatig als vrijwillig met veel passie wordt uitgeoefend. Alleen is er de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor de menselijke maat. Er is vooral aandacht geweest voor de organisatie, de manier waarop de brandweerzorg wordt geregeld en te weinig aandacht voor de mens in die organisatie.

Juist als het gaat om vrijwilligers is aandacht en waardering van belang. Immers er is geen salaris afhankelijkheid. De vrijwilliger kiest voor de brandweer omdat het zinvol werk is, waardering oplevert en omdat het een leuke club is. Tenminste zo was het. Bij de brandweer deed je behalve nuttig werk voor de lokale samenleving ook leuke dingen. Dingen die je als een soort vereniging van vrienden met elkaar deed. De ijsbaan, Sinterklaas en de Oranje vereniging helpen, een wens vervullen bij de BZT Show, leuke feesten in het dorp helpen organiseren enz. enz. Juist bij die activiteiten werd de band gesmeed die van de lokale brandweer een krachtige en prachtige club maakte. Een club van vrienden die soms letterlijk voor elkaar door het vuur ging. Een groep mensen uit de lokale samenleving die met elkaar bereid zijn om alles maar dan ook alles te doen als een ander om hulp vraagt. Van bestrijden van wateroverlast tot dijkdoorbraak. Van prullenbakbrand tot grote industriebrand. Van kat in de boom tot reanimatie. U belt 112 en…… Wij komen er aan.

Voor het gebrek aan aandacht voor die brandweermensen komt de  VBV steeds in actie. Regelmatig hebben wij ons in die rol heel alleen gevoeld. Geïsoleerd tussen alle geluiden over professionalisering, efficiency, bezuinigen, doelmatiger inzetten van middelen, uitruk op maat, schaalvergroting is noodzakelijk en dus beter, de brandweer redt toch geen mensen want na drie minuten heb je geen schijn van kans meer. Het ging over USAR en multi disciplinair. Over van alles en nog wat maar bijna nooit over de mens in de organisatie verantwoordelijk voor de basis brandweerzorg in ons land. Nooit over de vrijwilliger die naast al zijn andere taken voor werk en privé er voor kiest om anderen te helpen als de hulpvraag komt.

De VBV is ervan overtuigd dat een fijnmazig hulpverlening netwerk gebaseerd op vrijwilligheid de krachtigste vorm van burenhulp is die bestaat. Wij vinden dat mensen die deze hulp verlenen aandacht verdienen. Dat de organisatie waarin zij dit doen heel zuinig moet zijn op deze mensen. Die mensen moeten door de organisatie worden geholpen om dit werk te kunnen blijven doen. Dus, al het bureaucratische werk dat brandweer vrijwilligers door de schaalvergroting moeten doen om de organisatie te voeden moet weg. Daarom geen digitale formulieren alleen ingevuld op de juiste manier als voorwaarde voor ondersteuning maar gewoon een telefoontje en wij lossen het voor u op. Geen ellenlange internet sessies na afloop van de oefenavond anders worden de spullen niet aangevuld maar gewoon de dag na de oefening oplossen door de technische dienst. Zo moeten vrijwilligers worden geholpen. Daar moet in de komende periode dus aandacht voor zijn.

Wij zijn heel blij dat ook de leiding bij de brandweer in Nederland dit nu (eindelijk) uitspreekt. Als aandacht voor de (vrijwillige) mens in de organisatie speerpunt van de brandweer wordt, dan steken wij onze hand uit. Geef mensen de ruimte en maak vrijwilliger zijn bij de brandweer waardevol en vooral weer leuk.

Heel graag wil de VBV meehelpen dit te realiseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat dan en alleen dan de brandweer in ons land een prachtige toekomst heeft, die nog betaalbaar is ook. Dat is de toekomst waar de VBV zich voor in zal zetten. Daar kunt u nu en in de toekomst op rekenen.

Marcel Dokter.