Geachte collega,

Maandag jl. kwam de veiligheidsregio Zeeland in het nieuws, helaas niet op de manier die je zou wensen. Wij in elk geval niet. De VBV was niet betrokken bij het onderzoek van de Commissie Demmers die de feiten, zoals ze uit het onderzoek naar voren kwamen, heeft gedeeld met het verantwoordelijk bestuur. Deze feiten zijn op enig moment in de openbaarheid belandt. De gevolgen hebben jullie inmiddels allemaal kunnen vernemen.

De VBV is niet verrast door dit nieuws, noch door de daarop volgende ontwikkelingen, die geen rooskleurig inkijkje geven in de organisatie van de VRZ. Dit heeft een grote impact op de organisatie, vooral voor de 1300 mensen die daarin actief zijn en dagelijks met hart en ziel werken aan een belangrijkst taak van de veiligheidsregio: de veiligheid van de Zeeuwse burgers.

In deze ontwikkelingen is de VBV ook veelvuldig benaderd door haar leden, vertegenwoordigers van kazernes,  bestuurders op verschillende niveaus van gemeente tot Tweede Kamer en uiteraard de pers. Wij koersen op basis van – soms vertrouwelijke – informatie die ons door onze leden of functionarissen wordt aangereikt, dat geeft inhoud aan ons moreel kompas en is in alle gevallen gebaseerd op onderbouwde feitelijkheden. Met deze achtergrond hebben wij ook veelvuldig gereageerd op de plannen van de VRZ om de brandweerzorg op een andere wijze in te richten. Dat is niet verboden maar wel zodra er onjuiste argumenten worden gebruikt om de plannen te rechtvaardigen

Dat er tijdens de totstandkoming en presentatie van de plannen voor ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ ook veel is ‘gesjoemeld’ met de waarheid, hebben wij kunnen aantonen met feiten, soms verkregen door gebruik te maken van de Wet openbaarheid van Bestuur. Dat vindt natuurlijk niet iedereen leuk, vooral de verantwoordelijke functionarissen niet. De brief van mevr. Demmers van 27 juni jl. laat ook geen misverstand bestaan over wie daar verantwoordelijk voor is. Dankzij 12 klokkenluiders ligt het verhaal nu in de openbaarheid, waar het wat ons betreft ook hoort.

Wij sluiten deze nieuwsbrief af met de wens dat er zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een nieuwe start die vertrouwen geeft aan de Brandweer Vrijwilligers van Zeeland. Daarnaast hebben we de ondernemingsraad van de VRZ verzocht om een standpunt in het lopende project Maatwerk in Brandweerzorg. Wij zijn namelijk van mening dat dat proces (het sluiten van posten en de aanbesteding van de Zeeuwse TS’sen) in afwachting van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek, stil gelegd dient te worden. Wij zullen de gemeenteraden dienovereenkomstig informeren.

Zoals altijd staan we open voor aanvullende informatie en suggesties van onze leden. Daarbij hoort het melden van misstanden, maar zeker ook de positieve ervaringen.

Tot zover deze nieuwsbrief.

Mocht je behoefte hebben om te reageren dan vragen we jou om dat via het e-mailadres met ons te delen.
Bestuur Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.