De brandweer Noord- en Oost-Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In de regio zijn in de 22 gemeenten 58 brandweerposten actief. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. De brandweer op regioniveau zorgt onder andere voor de voorbereiding op rampen en calamiteiten. Zij doet dit met de GHOR (geneeskundige hulpverlening in de regio), politie en gemeenten. Er werken zo’n 1500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio.

Regionaal platform

Het regionaal platform VNOG zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom rekenen wij  ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat er een eenduidig stem te horen is over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden.  Heb je opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier werken wij samen aan een betere brandweer.

OR en GO

De VBV is met 2 personen vertegenwoordigd in de OR en het GO van de VNOG.

Ronald Kraan (OR en GO)
Bas Treffers (GO)