onderzoekVerschillende bestuurders hebben zich inmiddels uitgesproken over de terugloop van het aantal Brandweer Vrijwilligers.  De portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad reageerde – ook namens Brandweer Nederland – op het onderzoek van EenVandaag door te stellen dat het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland de cijfers niet herkennen en niet representatief achten omdat slechts circa 5% van de brandweerpopulatie is ondervraagd en bovendien alleen vakbondsleden. Dat is opmerkelijk omdat Brandweer Nederland door de onderzoekers van EenVandaag tevergeefs is verzocht om medewerking.
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft nu door middel van een keurige brief (met bijlage) de Tweede Kamer geïnformeerd over de terugloop van het aantal Brandweer Vrijwilligers en het Veiligheidsberaad verzocht om onafhankelijk onderzoek te (laten) doen. Je moet het maar durven. Een gelijksoortige toezegging is immers ook na de uitzending van EenVandaag in 2014 gedaan door de minister. Dat onderzoek is echter nooit uitgevoerd. Dus roepen het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland maar wat. Hetgeen door de minister – als systeemverantwoordelijke – gewillig en kritiekloos wordt herhaald.

In- en uitstroom 
Zoals bijvoorbeeld de absurde bewering van de portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad over de instroom van ruim 3000 (!!) vrijwilligers in de afgelopen twee jaar. Dit getal komt immers geenszins overeen met het antwoord van de minister op een vraag uit de Kamer  over de in- en uitstroomgegevens van Brandweer Vrijwilligers per veiligheidsregio over de afgelopen 2 jaar. Opvallend in de opsomming is dat in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over een periode van 2 jaar maar liefst 1391 vrijwilligers zijn ingestroomd. Dat zijn er gemiddeld zo’n 24 per kazerne. Daar kunnen ze alleen maar van dromen. Zonder enige verificatie en met de kanttekening dat het ‘lastig te interpreteren’ is, wordt de Kamer dus een volstrekt onjuist overzicht voorgeschoteld, hetgeen vervolgens met ‘betere’ cijfers van het CBS wordt ‘gecompenseerd’.

CBS cijfers
Maar ook de CBS cijfers worden door de voorzitter van Brandweer Nederland in de uitzending van EenVandaag van 19 januari jl. onjuist voorgesteld. Terwijl de presentator een correct beeld schetste en meldde dat  2000 vrijwilligers zijn ‘weggelopen’ in de afgelopen 5 jaar, had de voorzitter van Brandweer Nederland daar – vreemd genoeg -‘een ander beeld’ bij. “Wij gebruiken de getallen van het CBS. Die laten zien dat er vanaf 2010 tot nu een terugloop is van bijna 1000 vrijwilligers”. “Dat zijn de feiten” aldus Wevers die ook zegt de terugloop serieus te nemen en daarover met zijn 24 collega’s gaat praten, “We moeten de vrijwilligers gewoon goed binden aan onze organisatie”.

Dat dachten we in september 2013 ook al bij de aanbieding van onze ‘Visie op Vrijwilligheid’ aan Jan Lonink die in 2013 als vertegenwoordiger van de brandweer in het Veiligheidsberaad de Visie in ontvangst nam. Lonink riep daarbij alle partijen op daadwerkelijk iets te doen met de ‘breed gedragen visie’ maar haalde deze in de eigen regio Zeeland pas in oktober 2015 als ‘mosterd na de maaltijd’ tevoorschijn nadat de VBV daar in de Zeeuwse gemeenteraden grote druk op had gezet.

Enfin, we weten weer waar we aan toe zijn, gaat het recht praten wat krom is gewoon door en moet een nieuw onderzoek aantonen wat wij al lang weten. Wij zullen binnenkort maar weer eens de vaste Kamercommissie informeren over onze standpunten en oplossingsrichtingen.