15 Maart 2010

De kracht en kwaliteit van de samenleving worden bepaald door
onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk, in de zorg voor anderen”. Dat geldt in bijzondere mate voor Brandweer Vrijwilligers die naast hun hoofdberoep bij nacht en ontij gereed staan om medeburgers hulp te verlenen. Ondanks het feit dat deze publicatie nog van voor de regionalisering is, is de inhoud nog steeds actueel. U kunt deze versie ook hier downloaden>>