We zijn niet verbaasd, maar wel onaangenaam verrast over de gepubliceerde cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Uit de cijfers van het CBS en TNO blijkt dat van alle beroepsgroepen brandweerlieden en politiepersoneel het vaakst te maken hadden met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer […]
De zorg en ondersteuning aan brandweermensen die trauma’s hebben opgelopen door hun werk schiet ernstig tekort. Zieke brandweermensen worden regelmatig aan hun lot overgelaten, blijkt uit onderzoek van Zembla. De reportage die Zembla daarover maakte droeg de toepasselijke titel ‘Opgebrand’ en is samen met ingrijpende persoonlijke verhalen van brandweermensen terug […]
Een onderzoeksteam van de Universiteit Twente publiceerde 1 december 2023 het rapport ‘Lessen van twee vuurwerkrampen’, dat in opdracht van de Tweede Kamer is opgesteld. Op 21 december 2023 gaven de onderzoekers, tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer, een toelichting op het lijvige, 422 pagina’s tellende onderzoeksrapport. In […]
,,Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt‘’, erkende voorzitter Van Merrienboer van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ), tevens burgemeester van Terneuzen. Een administratieve rekenfout van de VRZ heeft ingrijpende financiële gevolgen voor sommige van de 13 Zeeuwse gemeenten. Zo krijgt Vlissingen ruim een miljoen euro terug en moet Veere alsnog bijna een […]
Bram van het QRT team Het trok meteen onze aandacht, de kop in de krant: “Als het echt misgaat, wordt Bram ingevlogen”. Ook de foto van een imposant uitgedoste Bram* (de brandweerman) compleet met bivakmuts zorgde dat we het bijbehorende artikel meteen gingen lezen. Bram is lid van het QRT […]
Met een artikel in de Volkskrant en een reportage bij RTV Drenthe kwam er publieke aandacht voor de jarenlange strijd van oud-brandweerman Ruud Lohuis om erkenning van wat hem is overkomen. Ruud raakte getraumatiseerd door zijn werkzaamheden tussen 1982 en 1993 als duiker/brandwacht bij het brandweerkorps van Emmen. Zijn klachten […]
Inzicht in de capaciteit van de brandweer door goede statistiek Een beter inzicht in de kerncijfers van de brandweer was weer een onderwerp in de vergadering van de RCDV (Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio). Het Haalbaarheidsonderzoek Verbreding Kerncijfers Brandweer was het agenda onderwerp. Deze cijfers hebben de belangstelling van de […]
Brandweermensen gaan letterlijk door het vuur voor de veiligheid van de burgers. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheid en gezondheid van onze brandweermensen? De gevaren waarin brandweermensen zich begeven bij de bestrijding van branden en ongevallen, waarbij een veelheid aan giftige stoffen vrijkomen, zijn divers én evident. De […]
De gemeente Kapelle bijt de spits af! Op de website van de PZC verscheen op 17 juli ’22 een bericht met de titel: ‘Onrust bij brandweer over mogelijke samenvoeging korpsen Wemeldinge en Kapelle’. In dat bericht staat dat de twee brandweerkorpsen allerlei verhalen hebben gehoord over het samenvoegen van de […]
Met enthousiasme heeft de VBV kennisgenomen van het ‘Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021’. Niet alleen was er een uitzonderlijk goede respons van al onze collega’s uit de operatie, ook de uitvoering van het onderzoek en de analyse door het NIPV mag op complimenten rekenen. Het belevingsonderzoek 2021 bevat een aantal interessante […]
Parallel aan de juridische discussie over de uitleg van Europese regelgeving in relatie tot het werk van Vrijwilligers bij de brandweer, loopt er nog een route om via het Europese Parlement politieke steun te zoeken voor een amendement op de huidige arbeidstijdenrichtlijn, een aparte richtlijn of uitzonderingspositieDit met als doel […]
Op grond van een als onveilig ervaren keuringsmethodiek en de vele (bijna)ongevallen, schrapten verschillende veiligheidsregio’s de traplooptest op de Stairmaster. Niet in de veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Daar blijft het management – ondanks de aanwezigheid van een veiliger alternatief – vasthouden aan de toepassing van de Stairmaster. Het gevolg is dat […]
Half oktober kwamen de bestuursleden van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) samen met de Veiligheidsregio’s Brabant Noord, Midden en West-Brabant en Brabant Zuid-Oost in het Energiecentrum ‘De Volmolen’ in Waalre. Doel van deze bijeenkomst was sparren over de zaken die momenteel belangrijk zijn in de brandweerwereld én visies en ideeën […]
Taakdifferentiatie Brandweer Vrijwilligers Nederland zou er totaal anders uitzien zonder vrijwilligers. Dat geldt niet alleen voor de brandweerzorg en rampenbestrijding in ons land, maar ook voor andere essentiële organisaties zoals o.a. de politie, defensie, de KNRM en de reddingsbrigades. Op grond van EU-wet- en regelgeving is door de Minister van […]
Foto: Media TV “We moeten eindelijk eens gaan doen wat we moeten doen.” – Kritische signalen brandveiligheid zorginstellingen/seniorencomplexen Het aantal dodelijke slachtoffers bij een woningbrand steeg in 2020. “25 slachtoffers waren door één of meer beperkingen verminderd of niet zelfredzaam”, aldus het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in haar jaaroverzicht ‘Fatale […]
Stairmaster de deur uit!? Tot frustratie van duizenden brandweermensen in Nederland is de vervanging van de ‘brandweerstairmastertest’ door een nieuwe testmethode mislukt. Na 4 jaar lang onderzoek en 4 pilots, waarbij de deelnemers overwegend tevreden waren gestemd, blijkt nu opeens de Steptest niet geschikt als vervanger van de Stairmastertest bij […]
Nu al verdeeldheid over voortbestaan brandweerpost Stadspoort Op de dag dat de startnotitie van een onderzoek naar de toegevoegde waarde van de brandweerpost Ede-Stadspoort bij de gemeenteraad van Ede op de mat valt, komt het college B&W van Ede al met een voorlopige conclusie; de 24-uursbezetting van de post Ede-Centrum […]
Een opgeblazen traditie De ene keer zijn het stoeptegels, de andere keer bierflessen, maar ook molotovcocktails, cobra’s en kraaipoten horen tot het assortiment ‘strooigoed’ dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling om de oren krijgen, dan wel het werk onmogelijk maken. Sommige gevallen kunnen de vergelijking met het plegen van een aanslag […]
Veiligheidsregio’s spelen ‘tankautospuitenspel’, burger verliest Snel bij een brand of een incident komen en mensen redden, de brand bestrijden of hulp verlenen, dat is in essentie de taak van de brandweer. Burgers ontlenen hun gevoel van (brand)veiligheid aan de wetenschap dat de brandweer snel aanwezig is en slagvaardig kan optreden […]
Directie veiligheidsregio stelt PPMO Stairmaster buiten gebruik Sinds de invoering van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) zijn teveel brandweervrijwilligers tijdelijk of blijvend ‘ongeschikt’ verklaard op grond van onrealistische  keuringseisen. Tijdens de uitvoering van het PPMO hebben ook tientallen Vrijwilligers (ernstige) blessures opgelopen en zijn daarbij tijdelijk (enkele zelfs blijvend) […]
CHAF werkpakket 9, 11 oktober 2005 Vuurwerk blussen? Kijk uit! Vandaag is het precies 28 jaar geleden dat in Culemborg een opslagruimte met vuurwerk ontplofte en denken we aan de slachtoffers en nabestaanden van deze ramp. Onze gedachten gaan ook naar de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de brandweermannen […]
Leuning vasthouden tijdens de Stairmastertest? Oordeelt u zelf.Onlangs heeft Brandweer Nederland de regio’s laten weten dat de VBV onjuiste informatie over het vasthouden van de leuning van de StairMaster het land in heeft gestuurd. Dit op basis van de conclusie van de Inspectie SZW dat de VBV een verkeerde interpretatie […]
Foto: Vivian Tusveld Bestuurlijke kater na gebrek aan bluswater Hoe een onderzoek – wederom – het eigen bestuurlijk falen moet verdoezelen Op zaterdagavond 15 september 2018 werd de Sint-Urbanuskerk, rijksmonument en – met zijn 65 meter hoge toren – blikvanger en icoon in Bovenkerk/Amstelveen, door een felle uitslaande brand verwoest. […]
Ongevallenverzekeringen; de schande van de brandweer Als vrijwilliger bij de brandweer sta je niet vaak stil bij wat er allemaal mis kan gaan. Wij helpen anderen ook al is de hulpvraag soms bijna onmogelijk, meestal bedenken we toch een oplossing om onze medeburger in nood zo goed mogelijk te helpen. […]
Vrijwillige Brandweer op de Werelderfgoedlijst of het (georganiseerde) einde ervan? De ‘Deutscher Feuerwehrverband’ (DFV) heeft, als overkoepelend orgaan voor de brandweerkorpsen in Duitsland, op 13 augustus jl. enthousiast gereageerd op een voorstel om de ‘Vrijwillige Brandweer’ als organisatie voor te dragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Als het brandweerwezen […]
Foto: Sem van der Wal We laten onze oudjes niet stikken, of toch wel? In Breukelen heeft maandag 30 juli jl. brand gewoed op de eerste verdieping van een woon-zorgcentrum. Vanwege de rookverspreiding moesten 114 appartementen door de brandweer worden ontruimd. Bij deze brand, en door met rook gevulde vluchtwegen, […]
Leen Schaap, oud-politiecommissaris, nu commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, legt in zijn voornemen de Amsterdamse brandweer te moderniseren onophoudelijk zijn eigen organisatie het vuur aan de schenen, bij voorkeur in de publiciteit. Nu ligt hij zelf onder vuur. De reden? Een opmerkelijk interview. Niet het voor politiemensen ‘tenenkrommend’ interview over […]
Informatie over de brandweer verschaft inzicht in de rol die zij speelt in onze samenleving. De betrouwbaarheid van deze informatie is daarbij natuurlijk van essentieel belang. Omdat zowel bestuurders als de brandweertop nimmer de conclusies van eerdere brandweeronderzoeken (h)erkenden, heeft de minister van Justitie en Veiligheid opdracht gegeven om onafhankelijk […]
De brandweer in ons land levert een formidabele prestatie door gemiddeld binnen 7,7 minuten ter plaatse te zijn bij een brandmelding (bron: CBS). Burgers ontlenen immers hun gevoel van (brand)veiligheid aan de wetenschap dat de brandweer snel aanwezig is als dat nodig is. De opkomsttijd van de brandweer is daarmee […]
Het klinkt allemaal zeer overtuigend, de ‘verbeteringen’ in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Fryslân, maar is dat ook zo? Je zegt dat elke post toegevoegde waarde heeft om vervolgens de toegevoegde waarde van 22 posten impliciet ter discussie te stellen. Dit roept het oorspronkelijke idee uit 2011 om 25 posten te […]
Het PPMO houdt de gemoederen van brandwerend Nederland flink bezig. Niet in de laatste plaats omdat er in het veld en onder deskundigen nogal wat rumoer is over validiteit van de test. Op de werkvloer ook wel aangeduid als het ‘medisch’ onderzoek zonder medicus. Tot 1 januari 2011 hadden we […]

Ban gebroken?

21 mei 2017 | No Comments
De brief met onze zienswijze op de jaarstukken en de begroting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) heeft het nodige losgemaakt bij de betrokken partijen zo blijkt. In vergaderingen van de gemeenteraden van Gooise Meren en Wijdemeren werd onze brief en zienswijze regelmatig door raadsleden aangehaald. De portefeuillehouder en […]

Evaluatie PPMO

11 februari 2017 | No Comments
PPMO De evaluatie van de PPMO is in volle gang. Afgelopen jaren ontvingen wij heel veel reacties op ons meldpunt. Rode draad die wij uit de meldingen halen is dat de keuring voor de gemiddelde brandweerman goed te doen is, maar dat de kleinere, lichtere (vaak vrouwelijke) collega’s, de oudere, […]
Geweld tegen hulpverleners: niet meer van hetzelfde! Het lijkt inmiddels ook een traditie te worden: geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. In plaats van een oliebol met een goede wens voor 2017, werden hulpverleners tijdens de uitvoering van hun werk op tal van plekken in ons land ‘getrakteerd’ op o.a. […]
(© cartoon Frank Muntjewerf) Soms is het slim om te zwijgen. Soms moet je ook even stevig uitpakken. Zo’n moment ontstond plots nadat een brandweercommandant via twitter het volgende bericht had verspreid: “Waardering voor de grondige en zorgvuldige aanpak van het projectteam. Projectleider @HJongerden krijgt specifiek steun & waardering van […]
  Donderdag 10 november jl. stond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op de agenda. Tussen de onderwerpen stond ook een brief van Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur.  De VBV heeft in de aanloop naar dit overleg de betrokken partijen geïnformeerd over de stand […]
Zienswijze VBV op Besluit bouwwerken leefomgeving Binnenkort zal de VBV haar ‘Visie op brandweerzorg’ presenteren. Hierop vooruitlopend hebben we 15 september jl. van de gelegenheid gebruik gemaakt om alvast een reactie te geven  op het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving en de nota van toelichting. De kwaliteit van bouwwerken is immers sterk […]
Een jaar geleden hebben wij de Minister van Veiligheid en Justitie, zijn Inspectie, én de Commissaris van de Koning (CvdK) geïnformeerd over misstanden binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De Inspectie kwam na een ‘QuickScan’ met een verbluffende conclusie die vriend en vijand versteld deed staan. Echter, geen van drieën vond […]
Volgens de algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verdwijnen de Brandweer Vrijwilligers. Als je nauwelijks iets doet om ze te vinden, te binden en te boeien dan lukt dat zeker. Wellicht is de wens de vader van die gedachte? Het is overigens buitengewoon treurig dat de algemeen directeur de […]
De  eisen in het Besluit veiligheidsregio’s beogen een minimaal kwaliteitsniveau en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het goed functioneren van de brandweer. Goede brandweerzorg bestaat volgens deze voorschriften uit snel optreden, met voldoende mensen en voldoende bluswater bij vooraf preventief beoordeelde gebouwen. Werd bij de fatale brand in Hellevoetsluis […]
Hoewel de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de kaken er stijf over op elkaar houdt, en er zelfs in de pers niet over gerept wordt, gebeurde zondag 13 maart in de namiddag waar de VBV al tijden voor waarschuwt. Rond half 6 wordt de blusgroep  van Weesp gealarmeerd voor een “brandgerucht” […]
Wederom zorgt de inzet van een Snel Interventie Voertuig (SIV) bij een brand in de regio Gooi en Vechtstreek voor discussie. Het busje met 2 personen was zaterdag als eerste ter plaatse bij een woningbrand in Huizen en startte direct met de bestrijding van de inmiddels uitslaande brand, die voor […]
Verschillende bestuurders hebben zich inmiddels uitgesproken over de terugloop van het aantal Brandweer Vrijwilligers.  De portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad reageerde – ook namens Brandweer Nederland – op het onderzoek van EenVandaag door te stellen dat het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland de cijfers niet herkennen en niet representatief achten omdat […]

We zijn niet tegen!

13 februari 2016 | No Comments
Regelmatig wordt ons verweten dat we altijd overal tegen zijn. Ook wordt ons regelmatig “framing” verweten, dat we op “oorlogspad” zijn en dat we ons niet aan de afspraken houden. Om dit te weerleggen een aantal zaken op een rij. Waar wij voor staan is het behartigen van de belangen […]
(© cartoon Frank Muntjewerf) Met verbazing en onbegrip hebben wij kennisgenomen van het bericht “Vakbond blokkeert inzet succesvolle kleine brandweerauto” in de Gelderlander van vrijdag 5 februari 2016. Naast dit artikel hebben wij de audiobestanden beluisterd van de betreffende ‘beeldvormende’ raadsvergadering in Doetinchem en de bevestiging gevonden van de uitspraken […]
Na de eerste uitzending van EenVandaag op maandag 18 januari, reageerde portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, John Berends,  – ook namens Brandweer Nederland – op het onderzoek van EenVandaag en RTV-NH onder Brandweer Vrijwilligers. “Het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland herkennen de cijfers niet”. Ook de regionaal commandant van de (we […]
Twee jaar geleden was de VBV niet verbaasd over de uitkomst van het onderzoek van EenVandaag. Dat zijn wij nu weer niet. Wij verbazen ons wel over de reactie van de Minister, de burgemeesters en van de brandweercommandanten. Zij herkennen de specifieke signalen van onrust klaarblijkelijk niet. De minister van […]
Wie licht gelooft, wordt licht bedrogen. Het ‘Zeeuwse Maatwerk’ nader bekeken. Je deed niet genoeg aan brandweerzorg, je doet nu nog minder, maar zegt dat het veel beter wordt. Door in de plannen ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ de normopkomsttijden eerst generiek op te rekken met 25%, vervolgens kazernes wegsaneert en kleinere […]
De situatie die ontstaat na sluiting van de brandweerpost in Dreischor, is ‘onacceptabel’, aldus de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (Zeeland). De minister van Veiligheid en Justitie maakte zich al in 2012 zorgen over het feit dat de opkomst van de brandweer in de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) onvoldoende was geborgd. Hij verzocht in […]
2014: Op een na hoogste aantal  miljoenenbranden zorgde voor schadelast van bijna een half miljard euro. In geheel 2014 hebben zich in ons land 129 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg, een evenaring van het aantal geregistreerde miljoenenbranden in 2003. Sinds de start van de […]
In de Gooi en Eemlander van 5 november jl. lezen we: ‘Bemanning snel brandweerbusje redt sorteercentrum bij grote brand Havenkwartier’.  Het gaat daarbij om een zeer grote brand aan de Havenweg 79 in Hilversum. Volgens een brandweerwoordvoerder is door de snelle komst van het relatief nieuwe tweemans-busje voorkomen dat de […]
De beschikbaarheid van vrijwilligers in de veiligheidsregio Zeeland begint zorgelijke vormen aan te nemen, hetgeen zondagmiddag 25 oktober jl. zijn weerslag heeft gevonden in de niet adequate bestrijding van een brand in een  horecagelegenheid aan het Spuiplein in Breskens. Ondanks het feit dat de lokale brandweerkazerne bijna ‘om de hoek’ […]
Dat is een vraag die zich Brandweer Vrijwilligers doorgaans niet zo vaak stellen. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat de veiligheidsregio’s naast hun wettelijke zorgplicht voor het personeel ook zorgvuldig omgaan met de belangen van vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van hun medeburgers. Over […]
In het overleg over brandweerarbeidsvoorwaarden van 28 september 2015 hebben Brandweerkamer en vakcentrales in het LOBA afspraken gemaakt over het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR en het PPMO testprotocol. Ook is gesproken over herziening van het FLO-overgangsrecht en verlenging van de garantieregeling die daarbij hoort. (download en lees hier […]
Met de publicatie van de vernieuwde brandweerstatistieken heeft het CBS een weg ingeslagen om de traditionele CBS brandweerstatistiek, zoals wij die al decennialang kennen, te vernieuwen. De gepubliceerde (voorlopige) CBS cijfers leiden in het land tot uiteenlopende reacties. Zoals de berichten; ‘Twee derde brandmeldingen van automatisch alarm’, ‘Brandweer in Rijnmond […]
“De discussie over Uitruk op Maat mag, omdat het gaat om essentiële zaken als de veiligheid van het personeel en het niveau van brandweerzorg, geen ‘slepende kwestie’ worden.” Aldus minister Ard van der Steur in zijn verzamelbrief aan de Tweede Kamer. Echter, met de apekool die telkens rondom de inzet van […]
Door gaten in het dienstrooster zal op bepaalde momenten het redvoertuig van de brandweer in Hilversum buiten dienst worden gesteld, aldus de korpsleiding in een recent persbericht. Met het stilvallen van dit redvoertuig is de brandweer niet meer in staat om tijdig de rechtens vereiste hulp te bieden in gevallen waarbij […]
De veiligheidsregio Zeeland verbeterd dekkingspercentage van 39% naar 93,2%! In de Nota van toelichting op het Besluit Veiligheidsregio’s lezen we: “De regels inzake brandweerzorg beogen de algemene veiligheid van personen bij branden en gevaren te dienen. Het gaat hierbij om het redden van levens en het voorkomen dat de brand […]
De VBV heeft met grote zorg kennisgenomen van de conclusies in de factsheet van de Inspectie SZW. Deze factsheet (download deze hier) schetst een onthutsend beeld van het arbobeleid, of beter gezegd; het gebrek daaraan in de bezochte veiligheidsregio’s. Het bevestigt ons beeld van een zorgelijke vorm van passiviteit bij […]
Duikongeval Koedijk 4 augustus 2014 Het brandweerduiken in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ingewikkeld en op onderdelen onduidelijk georganiseerd. Procedures en voorschriften zijn onvoldoende duidelijk en het oefenen vertoont manco’s. Dat zijn de conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie deed naar de inzet van een duikploeg […]
* Woensdag 11 maart 2015 hebben Brandweer Nederland, het Veiligheidsberaad, FNV-Overheid, CNV-Overheid, CMHF,  en de VBV in Apeldoorn overleg gevoerd over ‘Uitruk op maat’ en het PPMO. Brandweer Nederland heeft 13 maart jl op haar site een publicatie geplaatst met de titel ‘Update Stairmaster’. Wij als de belangenbehartiger van de Brandweer Vrijwilligers […]
Omdat het werk bij de brandweer bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de medewerker en gevaren met zich mee kan brengen wordt de medewerker onderworpen aan een aanstellingskeuring (AK) en een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Deze keuringen zijn in 2006 door het Coronel Instituut voor de brandweer […]
De VBV maakt zich al geruime tijd zorgen om de bezuinigingsdrift bij de brandweer. Vooral waar deze de veiligheid van burgers en brandweerlieden direct raken.  Zoals dat zeker het geval is met het sluiten van kazernes, het wegsaneren van duikploegen, tientallen tankautospuiten, hoogwerkers en ander materieel. Het Veiligheidsberaad – als koepel […]
Rekenfoutjes? Immers in 2006 werden de jaarlijkse kosten voor één brandwacht in de ‘Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg’ (pagina 68) al berekend op € 55.489,- en voor een bevelvoerder op € 63.319,-. Voor Gooi en Vechtstreek zou de inzet van 4 SIV eenheden met elk 2 personen daarmee al een kostenpost van rond […]
Graag geven we u in dit artikel een inkijkje in de recente ontwikkelingen in de risicoregio Gooi en Vechtstreek. Daar vindt het Algemeen Bestuur dat wettelijke normen vooral zijn bedacht en vastgesteld voor anderen en deze normen niet gelden voor de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV). Lees onderstaande ’trilogie’ van […]
Blije gezichten op de kazerne nadat de brandweermensen zijn teruggekeerd van een inzet met een succesvolle reddingsactie bij een brand, (water)ongeval of reanimatie. Zo ook heel recent weer in ’s-Gravendeel, Rotterdam, Utrecht en Amersfoort waar burgers uit brandende woningen werden gered door snel en adequaat ingrijpen van de brandweer. Zo […]
Met deze variant op de woorden van Pim Fortuyn vatten we in een korte kreet samen het gevoel wat er heerst binnen een merendeel van de brandweervrijwilligers in Nederland. Zat om het slachtoffer te worden van de boekhouders, zat om het slachtoffer te worden van het totale gebrek aan regie […]
Evaluatie natuurbrand verdient kritische evaluatie…. Op Eerste Paasdag (20 april 2014) vond op de Veluwe één van de grootste natuurbranden uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Hierbij viel zo’n 350 hectare natuurgebied ten prooi aan de vlammen. (foto: ministerie van Defensie) De VBV heeft diep respect en waardering voor de intensieve […]
Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De brandweer was onderwerp in de Tweede Kamer. Er stonden verschillende stukken op de agenda. Als belangrijkste stonden wat ons betreft de variabele voertuigbezetting (Uituk op maat) het bijbehorende onderzoek van het WODC en als actueel punt: De gang van zaken met betrekking […]
Tijdens het duikongeval in het Noord-Hollandse Koedijk op 4 augustus, waarbij een  brandweerduiker uit Heerhugowaard om het leven kwam, zijn menselijke en organisatorische fouten gemaakt. Dat concludeert de Inspectie SZW in een handhavingsbrief aan de veiligheidsregio Noord Holland-Noord. De veiligheidsregio beraadt zich op basis van de brief nu op maatregelen […]
De brandweer dreigt haar belangrijke rol in het bouwvergunningentraject kwijt te raken. De VBV heef ernstige bedenkingen bij dit voornemen van minster Blok. Het belang van de VBV ligt daarbij in een zo veilig en succesvol mogelijk optreden van de brandweer en vindt aansluiting bij onze nota van advies ‘Een […]
De gewone burger zal er weinig van hebben opgemerkt, de gemiddelde brandweermens werkte het op de lachspieren en de vakinhoudelijk deskundigen bij de brandweer haalden hun schouders op en wendden zich meewarig af van zoveel onkunde: Twee nieuwsberichten uit de veiligheidsregio’s Zeeland  en Flevoland  over de inzet van de brandweer. […]
De aandacht voor het incident met ademluchtapparatuur in de veiligheidsregio Haaglanden blijft niet beperkt tot Nederland. Inmiddels hebben de berichten en beelden ook Duitsland en de VS bereikt en hebben de websites ‘atemschutzunfaelle.eu’ en  ‘FirefightersCloseCalls.com’ een artikel geplaatst over het voorval, inclusief de video. Dat het voorval kan worden betiteld als […]
Elke dag zijn 22.000 brandweervrijwilligers in de weer, van Appelscha tot Maastricht, en nemen ze een groot deel van de veiligheidszorg voor de burgers voor hun rekening. Dit doen ze in een brandweerorganisatie die traditioneel voor het grootste gedeelte bestaat uit mensen die naast hun hoofdberoep het brandweer vak als […]
Het incident met een ademluchtfles waarbij zaterdag jongstleden een brandweerman in Den Haag in ernstige problemen kwam, heeft een verrassend vervolg gekregen. Na het voorval bij de brand in Den Haag verklaarden zowel de leverancier, de veiligheidsregio Haaglanden (VRH), als ook andere veiligheidsregio’s in mededelingen aan het brandweerpersoneel en het […]
Het ademluchttoestel is voor brandweerlieden van levensbelang. Het wordt gebruikt om veilige ademlucht te verschaffen in een omgeving waar hitte, rook of schadelijke gassen etc. aanwezig zijn. Tijdens de bestrijding van een grote brand in een parkeergarage in de Brueghelstraat in Den Haag, zaterdag 16 augustus jongstleden, heeft zich een incident […]
De brandweer is niet gratis  “Bel de brandweer maar, die komt wel. Anno 2014 werkt het niet meer zo. De brandweer stoot taken af, óf vraagt geld voor dienstverlening die andere bedrijven ook aanbieden.” kopte dagblad ‘De Limburger’ vorige week in een artikel, refererend aan nieuw beleid in de veiligheidsregio […]
De bouwkundige situatie van de getroffen panden voldeed tijdens het uitbreken van de felle brand aan de Kelders in Leeuwarden niet aan de basale wettelijk vereisten. Vuur en rook verspreidden zich hierdoor veel sneller dan had gemogen. Het optreden van de brandweer was adequaat en ook de crisisorganisatie heeft goed gefunctioneerd. Dat zijn […]
“Kijk je naar de platte cijfers, dan is het aantal vrijwilligers de laatste jaren niet belangrijk voor- of achteruitgegaan. Van leegloop is dus geen sprake.” Zo schrijft de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten in de krant ‘De veiligheidsregio’ van maart 2014. De VBV daarentegen ziet al enkele jaren een […]
De arbeidsinspectie heeft een waarschuwing uitgedeeld aan de Brandweer Gooi en Vechstreek. De brandweer beschikt niet over een wettelijk verplichte risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de nieuwe uitrukmethode met de tweemansbluswagen. Het is noodzakelijk om op papier risico’s voor brandweerlieden vast te leggen en maatregelen die daarbij horen. Brandweer […]
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant moet de aanbesteding van nieuwe portofoons voor de brandweer deels staken. Dit heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat is aangespannen door enkele leveranciers van portofoons, waaronder Kenwood, AEG en Abiom. Volgens de rechter zijn de door de Veiligheidsregio geformuleerde eisen voor DMR-portofoons […]
Het brandweervak kent van origine veel risico’s. Die risico’s willen we niet nog meer laten toenemen met de inzet van sterk afwijkende voertuigbezettingen bij maatgevende incidenten zoals woningbranden. Te veronderstellen dat de primaire inzet van een uitgekleed brandweervoertuig in de vorm van een bestelbus met 2 manschappen kan voorzien in […]
Naar aanleiding van een door vrijwilligers opgestelde petitie en onze beoordeling van het rapport “Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten” heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de VBV gevraagd om samen met de vrijwilligers te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen in de veiligheidsregio weer genormaliseerd […]
In het eerste kwartaal van dit jaar deden zich in ons land 31 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is in de afgelopen tien jaar het op twee na hoogste aantal miljoenenbranden. In 2013 waren dat er 35 en in het […]
Het Algemeen Bestuur en de korpsleiding van de regio Gooi en Vechtstreek heeft de VBV gevraagd om samen met de vrijwilligers en het management te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen in de veiligheidsregio weer genormaliseerd kunnen worden. Op dinsdag 11 maart is het bestuur van de VBV in gesprek gegaan […]
Onvolledig,  onvoldoende robuust én gevaarlijk voor burgers in nood en brandweerlieden. Deze conclusie trekt de VBV na de beoordeling van het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport “Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten” van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Gezaghebbende deskundigen onderschrijven de conclusies. Vele veiligheidsregio’s zijn bezig na te denken over […]
Vertrouwen van brandweervrijwilligers veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in het bestuur en management tot 0 punt gedaald. Algemeen De vrijwilligers van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voelen zich niet serieus genomen. Al verschillende keren hebben zij tevergeefs bij de veiligheidsregio aangegeven dat de huidige werkwijze van de veiligheidsregio er toe gaat […]
De uitslag van het onderzoek onder brandweerpersoneel door EenVandaag waarin 8 van de 10 brandweerlieden aangegeven hebben geen vertrouwen (meer) te hebben in de brandweerleiding is ernstig. Dit kan wat de vrijwilligers betreft niet anders worden uitgelegd als een ernstige waarschuwing aan de brandweerleiding maar ook aan het bestuur van de Veiligheidsregio’s. Want veel […]