Vrijdag 4 december 2020 heeft de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s haar eindrapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Bij brief van 2 december 2020 heeft de minister de VBV verzocht om een eerste reactie op het rapport. Onze eerste reactie is verdeeld over verschillende onderwerpen waarvan wij het van belang vonden die bij de minister onder de aandacht te brengen.

De VBV kan zich grotendeels vinden in de conclusies die de Commissie trekt rondom de inrichting en uitvoering van de Wet Veiligheidsregio’s. Sterker nog, de VBV is verheugd een groot aantal van de constateringen die zij in de afgelopen jaren gedaan heeft impliciet of expliciet terug ziet komen in het rapport. Echter, de VBV signaleert ook ernstige hiaten in de manier waarop de Veiligheidsregio’s de brandweerzorg inrichten en ziet slechts in beperkte mate de potentie die de wetsaanpassingen hierin bieden om dit op te lossen. In sommige gevallen gaan de conclusies van de Commissie niet ver genoeg, aldus de VBV in haar samenvatting. (Download en lees hier onze reactie)