Donderdag 9 februari 2017 was er het Rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners. Dit gesprek vond  plaats in de Tweede Kamer. “Aan tafel” zaten de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en de belangenorganisaties van de verschillende hulpdiensten. De VBV werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Marcel Dokter (volg hier zijn inbreng). De belangenorganisaties leverden ieder een ‘Position paper’ aan. Zo’n position paper is een brief waarin de betrokken partij van te voren zijn mening en aanbevelingen aangeeft. Op basis hiervan wordt het rondetafelgesprek gevoerd.

Hieronder het position paper van de VBV.

“Geachte leden van de commissie Veiligheid en Justitie,

Rondom de afgelopen jaarwisseling gebeurde dat wat elk jaar wordt herhaald.
Als een soort zwarte pieten discussie begint in november het gesprek over het laakbare
gedrag van burgers die tijdens de jaarwisseling hulpverleners in het nauw brengen.
Politiemensen, ambulancepersoneel en brandweermensen worden belaagd met vuurwerk of
op een andere manier met agressie geconfronteerd. Dit terwijl zij op dat moment op straat
zijn om anderen te helpen.

De politiek veroordeelt dit gedrag en zoekt het antwoord vooral in zwaarder straffen.
Op 1 januari is er de collectieve verontwaardiging. Dan worden maatregelen voor nog meer
lik op stuk beleid aangekondigd. Ook wordt opgemerkt dat het probleem niet door de
politiek kan worden opgelost maar dat het vooral in de opvoeding door ouders en sociale
controle in de lokale gemeenschap moet worden opgelost.
Vervolgens verdwijnt de publieke discussie na een paar dagen uit het nieuws. Daarna hoort
niemand er meer van totdat in november de pers de discussie weer opent en vindt een
herhaling van zetten plaats.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is blij met uw initiatief om te zoeken naar
oplossingen en wil u vragen om daarbij ons voorstel bij uw overwegingen te betrekken.
Als Vakvereniging behartigen wij de belangen van Vrijwilligers die vaak in hun eigen
omgeving hulp verlenen. Daar komt het voor dat agressie ontstaat waarbij dorpsgenoten
tegenover elkaar komen te staan. Mensen die elkaar kennen of elkaar in ieder geval het
hele jaar tegen kunnen komen. In dat elkaar kennen ligt volgens de VBV een oplossing voor
veel problemen.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal vaak niet zo grote plaatsen in ons land waar het in
de nieuwjaarsnacht mis gaat. Plaatsen als Culemborg, Veen, Leiden etc etc komen steeds
weer negatief in het nieuws. Dertig uitrukken tijdens de jaarwisseling in een gemeenschap
met drieduizend inwoners is bizar veel. Helemaal onbegrijpelijk als het werk dan ook nog
onmogelijk wordt gemaakt door de eigen bevolking.
Hulpverleners in plaatsen als Utrecht, Amersfoort, Dodewaard Elim etc etc. voelen zich in
het nauw gedreven en in de steek gelaten omdat de politiek wel verontwaardigd reageert
maar eigenlijk geen maatregelen neemt. Daarom een voorbeeld als “Best practice” van een
gemeente in het land waar wel actief werd opgetreden. Niet alleen met repressief optreden
tijdens de jaarwisseling maar vooral in de driehonderdvierenzestig dagen voor de
jaarwisseling.

In de Gemeente De Ronde Venen (Utrecht) was het ook altijd mis. Vreugde vuren met veel
en vaak heel zwaar vuurwerk dat ook nog richting hulpverleners werd gegooid. Elk jaar leek
het meer, groter en zwaarder te moeten. Totdat in 2012 de nieuwe burgemeester, Maarten
Divendal, verklaarde dit te zullen veranderen.

Als we blijven gedogen dan zijn wij zelf verantwoordelijk voor dat wat gebeurt. Vervolgens
werd in de loop van het jaar iedereen benaderd die betrokken leek bij vreugdevuren en
relletjes. Hen werd de wacht aan gezegd. Als je geen vergunning hebt, dan geen
vreugdevuur. Doe je het toch dan stellen we je aansprakelijk voor de eventuele schade.
Ambtenaren en politiemensen hielden gesprekken met mensen in de dorpen in de aanloop
naar oud en nieuw. Op 31 december was er veel handhaving. Die avond was er geen enkel
vreugdevuur, dus geen opstootjes en dus vooral geen agressie tegen hulpverleners.
Nu vijf jaar later is er sprake van een rustige oud en nieuw en hoefde de brandweer
helemaal niet uit te rukken.

Als voorzitter van de VBV maar vooral als brandweerman die ooit tijdens een onrustige oud
en nieuw een derdegraads brandwond op zijn kuit opliep wil ik u vragen dit actieve beleid in
heel Nederland te organiseren.

Dat vraagt waarschijnlijk in eerste instantie een extra inspanning van Veiligheid en Justitie
voor meer blauw op straat en meer buurtwerk in de aanloop naar de jaar wisseling maar
het levert ongetwijfeld meer rust en veiligheid op voor hulpverleners en burgers in ons land.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over het concrete voorbeeld of ambtelijke
ondersteuning dan is de Gemeente de Ronde Venen hier graag toe bereid.
Verder zijn wij voor aangifte doen door de Veiligheidsregio van elke vorm van agressie
tegen hulpverleners. Helaas is ons gebleken dat dit tot nog toe in veel Regio’s niet wordt
gedaan. Vaak worden incidenten als onbetekenend afgedaan terwijl dit door individuele
hulpverleners anders wordt ervaren.

Wij zijn van mening dat dit probleem onze gezamenlijke uitdaging is, die wij met elkaar op
kunnen lossen als we met elkaar besluiten dat het genoeg is geweest.
Daar wil de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers graag aan meewerken.

Marcel Dokter
Voorzitter VBV”

 

Wil je de position papers van de andere diensten en bonden ook lezen, dan vind je die hier.