Rustige feestdagen

Deze mooie wens die wij naar elkaar uitspreken zal de komende dagen ook voor de hulpverleners van Nederland op moeten gaan. Dat iedereen kan genieten van de kerstsfeer en daarna de nieuwjaarsviering. Genieten met familie en vrienden maar voor de hulpverleners juist ook op straat, daar waar zij anderen helpen. Zonder agressie en geweld. Want dan zijn het pas echt feestdagen.

De VBV kijkt terug op een turbulent jaar. Vooral omdat onze basis, Vrijwilligheid, dreigde op te houden te bestaan vanwege Europese regelgeving. De Brandweer Vrijwilliger die moet voldoen aan dezelfde eisen voor opleiding, keuring en oefening als de beroepsmedewerker en feitelijk hetzelfde “werk” doet, moet dan volgens het gelijkheidsbeginsel ook op dezelfde wijze worden beloond. Wat de vrijwilliger daar zelf van vindt doet niet ter zake en zo zijn wij in de discussie beland of vrijwilligheid bij de brandweer wel een toekomst heeft.

Een ander thema dat veel heeft los gemaakt zijn de verzekeringen voor Brandweer Vrijwilligers. Terwijl de meesten van ons leven in de illusie dat wij, vanaf het moment dat de pieper gaat totdat wij weer thuis komen, heel goed verzekerd zijn, blijkt dit in de praktijk vaak anders te zijn. Vrijwilligers bij de brandweer die tijdens oefening of uitruk iets overkomt en daardoor arbeidsongeschikt raken maken dan kennis met de harde werkelijkheid van onverschillige veiligheidsregio’s en onwillige verzekeringsmaatschappijen. Zij komen letterlijk in de kou te staan. De VBV probeert deze collega’s waar mogelijk te helpen. Helaas zijn het vaak lang slepende conflicten waar het geduld en uithoudingsvermogen van deze Vrijwilligers en hun directe omgeving ernstig op de proef worden gesteld. Vooral de onverschilligheid van de Veiligheidsregio’s in kwestie, die deze mensen het liefst zo snel mogelijk ontslaan om er vanaf te zijn, ervaren wij als stuitend en daarom noemen wij dit de schande van de brandweer. Gelukkig kwam er dit jaar aandacht van EenVandaag en de landelijke politiek voor deze misstand. Wij zullen ons blijven inzetten voor de Brandweer Vrijwilligers in nood.

Verder waren er natuurlijk weer de nodige bezuinigingsrondes bij diverse Veiligheidsregio’s in het land. Helaas dalen de bezuinigingen steeds weer neer op het niveau van de lokale kazerne. Zo wordt langzaam maar zeker de basisbrandweerzorg gesaneerd tot een bedenkelijk niveau. Terwijl er in volle kantoren van de veiligheidsregio’s op hoog niveau door beleidsmedewerkers en staffunctionarissen wordt gesproken over veiligheid, wordt aan de basis alleen nog de woningbrand, het kleinste maatgevende scenario op tijd en met voldoende middelen bestreden. Voor alle incidenten die groter zijn zoals woningbranden met slachtoffers of branden in seniorencomplexen komen wij dan planmatig georganiseerd met te weinig en te laat. Verwijzend naar ‘Gebiedsgerichte Opkomsttijden’ worden eigen normen verzonnen en zonder schroom gepresenteerd als optimalisering of verbetering. Terwijl de verantwoordelijk minister van Justitie & Veiligheid, de heer Grapperhaus nu juist had toegezegd dat Gebiedsgerichte Opkomsttijden niet zou leiden tot een verslechtering van de brandweerzorg in ons land. Het kan verkeren.

De VBV heeft de vrijwilligers op kazernes overal in het land waar bezuinigingen dreigen zoveel mogelijk ondersteund met inhoudelijke informatie over benodigde slagkracht en opkomsttijden. Wij roepen daarbij steeds op om weg te blijven bij emotie en alleen op basis van feiten inhoudelijk verweer te voeren.

Ondertussen heeft de regering wel besloten dat zij vrijwilligheid bij politie en brandweer willen stimuleren en versterken. De VBV werkt hiervoor mee in het project vrijwilligheid samen met het IFV en Brandweer Nederland. Wij hebben vanwege de onrust en onbegrip die in onze achterban is ontstaan als gevolg van de discussie over het voortbestaan van de Brandweer Vrijwilliger vooral ingezet op het geven van uitleg. Waarbij wij aan iedereen uitleggen ons maximaal in te zullen zetten voor een toekomst met vrijwilligheid.

Tenslotte heeft de VBV de Commissie Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s (WVR) gevraagd een bijdrage te mogen leveren. Inmiddels heeft een eerste gesprek in Den Haag plaatsgevonden waar wij onze punten hebben ingebracht.

Zo heeft de VBV het afgelopen jaar gewerkt voor het versterken van de positie van Vrijwilligers bij de brandweer. Wij zijn blij met de steun die wij daarvoor kregen van onze leden. Zo ook in Den Haag bij bijna alle fracties in de Tweede Kamer en op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij willen graag mee bouwen aan een toekomst bij de brandweer waar ruimte blijft voor Vrijwilligheid op basis van een model van vrije instroom. Betrokken burgers met een pieper op zak. Goed geoefend en opgeleid die zich op het moment dat de pieper gaat naar de kazerne in hun woonplaats spoeden om anderen te helpen die hulp nodig hebben. Daar zal de VBV zich voor blijven inzetten ook in het nieuwe jaar. Daar kunt u op rekenen.

Wij wensen U rustige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

Marcel Dokter