bevelvoerderOnze beroepscollega’s voeren momenteel actie om hun eisen bij de onderhandelingen over het FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)-overgangsrecht kracht bij zetten. Zij zijn teleurgesteld en verontrust dat het na ruim een jaar van onderhandelen nog niet gelukt is tot overstemming te komen met de Brandweerkamer.

De VBV steunt de beroepscollega’s in dit geschil en roept haar leden op de acties niet te breken door werk over te nemen dat door beroepscollega’s is stilgelegd. Wij staan immers voor eenheid en solidariteit in het brandweerveld.

Het geschil over het FLO- overgangsrecht is een aangelegenheid die uitsluitend beroepscollega’s treft en waarin de Vrijwilligers tot nu toe niet betrokken zijn. De VBV heeft ook geen inhoudelijke bijdrage geleverd in de onderhandelingen over dit onderwerp. Dit neemt niet weg dat wij de zorgen die er binnen de beroepskazernes leven herkennen en ook delen. Zij vinden immers hun oorsprong meestal in de bezuinigingen, die overwegend de repressieve tak van de brandweer – en daarmee de burgers – raken.

Wij roepen de betreffende partijen op om constructief te werken aan een aanvaardbaar resultaat.

Lees hier onze reactie aan de CMHF-sector Lagere Overheden

Een soortgelijke brief hebben wij ook verzonden aan de Raad van Brandweercommandanten en het Veiligheidsberaad.